Welkom bij Softwarepatenten.be

Tussen 2000 en juli 2005 heeft de Europese Commissie geprobeerd softwarepatenten in Europa te legaliseren. Dat zou een zeer slechte zaak geweest zijn: patenten op software bevorderen monopolievorming en geven grote bedrijven de mogelijkheid om hun kleine concurrenten uit de markt te werken. Bovendien biedt het auteursrecht al voldoende bescherming.

Dankzij het verzet van Europese softwarebedrijven, ICT'ers, wetenschappers, de vrije software-gemeenschap en politici heeft het Europees Parlement op 6 juli 2005 de hele richtlijn over softwarepatenten verworpen. Je vindt op deze site een overzicht van het verzet in België en Nederland tegen softwarepatenten, naast heel wat algemene informatie.

Een verhelderend praktijkvoorbeeld: een een doordeweekse webwinkel die meer dan 20 softwarepatenten overtreedt. Aansluitend: 10 gerenomeerde Belgische bedrijven tegen octrooien op software.

Zelf reageren?

Europees Parlement verwerpt ACTA

Het was nog even spannend toen de Europese Volkspartij (= CD&V, CDH en CDA) probeerde de stemming uit te stellen, maar vandaag heeft het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid de toetreding van de EU tot het ACTA-verdrag verworpen. De stemanalyses van de Belgische en Nederlandse Europarlementariërs tonen aan dat geen enkel EP-lid uit de lage landen voor ACTA heeft gestemd.

Hebben de twijfelachtige eer zich te hebben onthouden: Toine Manders (VVD), Peter van Dalen (CU), Jean-Luc Dehaene (CD&V), Marianne Thyssen (CD&V), Derk Jan Eppink (LDD), Philippe De Backer (VLD), Frank Vanhecke (VB)

Demonstratie tegen ACTA in Brussel en Rotterdam

Aanstaande zaterdag (9 juni) wordt er overal in Europa geprotesteerd tegen ACTA. Zo ook in Brussel en Rotterdam. Aangezien de plenaire stemming in het Europees Parlement eraan staat te komen is het bijzonder van belang hier een luid verzet tegen te laten horen!

Meer info over ACTA is te vinden bij FFII en La Quadrature du net.

Petitie tegen dataretentie

Een brede coalitie van Belgische organisaties organiseert momenteel een digitale petitie tegen de dataretentie-richtlijn. Die verdient zonder meer alle steun!

Voor wie er meer over wil weten: zie de veelgestelde vragen.

Rapport Europarlement 2009

Meer weten? Zie ons persbericht.

Datum Wat? (klik voor meer info)
Waarover? Uitleg for dummies Resultaat? analyse België analyse Nederland
2005-12-14 dataretentie Privacy. Moeten gegevens over GSM-gesprekken en e-mails maandenlang bewaard worden? digitale big brother slecht: bewaren van dergelijke gegevens wordt verplicht

 

klik hier

 

klik hier

2007-04-25 IPRED 2 Moeten inbreuken op intellectuele eigendomsrechten nog strenger aangepakt worden (strafrecht i.p.v. Privaatrecht)? file sharing = gevangenis slecht: veel inbreuken vallen nu ook onder het strafrecht

klik hier

klik hier

2008-04-10 Bono report Internet als universeel recht. Three strikes out. drie keer betrapt op filesharing? Internet afgesloten goed: geen 3 strikes out

klik hier

klik hier

2009-04-23 copyright extension Verlenging auteursrecht uitvoerende muzikanten. Cliff Richard krijgt nog meer geld voor zijn oude hits slecht: auteursrecht uitvoerenden verlengd van 50 naar 70 jaar

klik hier

klik hier

2009-05-06 telecom richtlijn Internet afsluiten zonder tussenkomst rechter. BREIN of SABAM kan je internet afsluiten goed: nog steeds tussenkomst rechter nodig

klik hier

klik hier

Soortgelijke analyses

analyse voor Duitsland

Stemming Belgische Europarlementsleden verlenging auteursrecht

Voor (= slecht!) Tegen (= goed!) Onthouding
Philippe Busquin Ivo Belet Philip Claeys
Giovanna Corda Frieda Brepoels Gérard Deprez
Véronique De Keyser Mia De Vits Koenraad Dillen
Raymond Langendries Jean-Luc Dehaene Frédérique Ries

Saïd El Khadraoui Marianne Thyssen

Mathieu Grosch Anne Van Lancker

Pierre Jonckheer Frank Vanhecke

Bart Staes

Dirk Sterckx

Bron: stemming over A6-0070/2009, 23 april 2009, http://epvote.eu/

Meer informatie over deze richtlijn...

Stemming Nederlandse Europarlementsleden verlenging auteursrecht

Voor (= slecht!) Tegen (= goed!) Onthouding
Bastiaan Belder Kathalijne Buitenweg Jeanine Hennis-Plasschaert
Hans Blokland Els De Groen-Kouwenhoven Paul van Buitenen
Emine Bozkurt Joost Lagendijk
Dorette Corbey Kartika Tamara Liotard
Jan Cremers Jules Maaten
Esther De Lange Erik Meijer
Bert Doorn

Lily Jacobs

Toine Manders

Jan Mulder

Ria Oomen-Ruijten

Ieke van den Burg

Cornelis Visser

Jan Marinus Wiersma

Bron: stemming over A6-0070/2009, 23 april 2009, http://epvote.eu/

Meer informatie over deze richtlijn...

Uitslag dataretentie Nederland: 12 maanden

Na het eerdere uitstel wegens onenigheid in de coalitie, is er op donderdag 22 mei gestemd in de Tweede Kamer en gekozen voor een bewaartermijn van 12 maanden. Het verzet van coalitiepartij PvdA heeft niet mogen helpen want volgende partijen zorgden voor een meerderheid, aan hen heeft u het dus te danken dat straks alle email, voip- en telefoonverkeer een jaar lang opgeslagen wordt (ook als u niet verdacht bent van een misdrijf):
 • CDA
 • VVD
 • ChristenUnie
 • SGP
 • Trots Op Nederland
 • Partij voor de vrijheid
Verdienen een eervolle vermelding omdat ze er alles aan deden om de bewaarplicht te beperken tot het opgelegde minimum van 6 maanden:
 • D66
 • GroenLinks
 • PvdA
 • PvdD
 • SP
Verdere informatie over dit onderwerp:

Alsnog softwarepatenten door verdrag VS-EU?

Na verschillende eerdere pogingen om Europese softwarepatenten te legaliseren (aanpassing van EPC, Europese richtlijn), wordt nu blijkbaar een nieuwe poging ondernomen. Ditmaal is het plan om via een bilateraal verdrag tussen Europa en de Verenigde Staten de voorwaarden voor patenteerbaarheid gelijk te maken tegen eind 2008. Zoals algemeen geweten is, kan in de VS zowat alles (en dus ook software) gepatenteerd worden. Bepaald geen voorbeeld om over te nemen in Europa.

Het bilateraal overleg werd gestimuleerd vanuit de TABD, een zeer machtige lobby-organisatie van multinationals.

Het eigenlijke overleg wordt gevoerd binnen de Transatlantic Economic Council, een recent opgericht orgaan dat handelsbelemmeringen tussen de VS en de EU wil tegengaan. In dat kader wordt het gebrek aan geldige Europese softwarepatenten dus als een probleem gezien, zeker vanuit Amerikaans standpunt. Volgens goede bron is er ook een werkgroep binnen de Europese Ministerraad opgericht om dit te bespreken.

Naar "goede" traditie gebeurt alles in achterkamertjes zonder enige democratische controle, maar we proberen vanzelfsprekend de situatie op de voet te volgen. Meer informatie: zie persbericht FFII internationaal

Gaat Nederland voor 18 maanden bewaarplicht?

Aanstaande donderdag (3 april) zal de Nederlandse Tweede Kamer zich buigen over de (door Europa verplichte) implementatie van de data retention-richtlijn. Meer over de totstandkoming hiervan vind je hier. Het voorstel in kwestie stelt dat alle gegevens 18 maanden bewaard moeten worden (in plaats van het door de EU verplichten minimum, 6 maanden).

UPDATE: Het kamerdebat is uitgesteld en vindt plaats op 14 mei 2008, vanaf 10:15. Alles is online te volgen.

Meer informatie bij XS4ALL

Syndicate content