26/01/04: FFII in beroep tegen Amazon 1-click-patent

Het maatschappelijk verzet tegen de mogelijke invoering van softwarepatenten in de Europese Unie kent opnieuw een sterke opleving nu binnenkort de Raad van Ministers zich moet beraden over het voorstel tot richtlijn. Er wordt volop gewerkt aan nieuw PR-materiaal dat duidelijk maakt wat de gevolgen voor Jan Modaal zouden zijn van een legalisatie van softwarepatenten. Verder heeft FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure) besloten om het Amazon "bestel-een-geschenk"-patent aan te vechten bij het Europese Octrooibureau op grond van het feit dat dit geen uitvinding is in de zin van het Europese Octrooiverdrag. Ook vinden de eisen van het FFII om rekening te houden met de ingrijpende amendementen van het Europees Parlement steeds meer steun, zowel bij politici uit verschillende hoeken als uit het bedrijfsleven.

Voorbeeld: Webwinkel

E-handel: met uitsterven bedreigd

Onderstaand voorbeeld van een Internet-webwinkel overtreedt maar liefst 20 verschillende softwarepatenten. (Zie onder voor een lijst) Vaak vragen patenthouders een bepaald percentage van de omzet. Als ieder van de patenthouders 5% vraagt (wat vaak het geval is), blijft er voor de uitbater van deze winkel eenvoudigweg niets meer over. Sommige bedrijven geven een korting op licenties voor meerdere patenten, maar aangezien onderstaande softwarepatenten niet allemaal van hetzelfde bedrijf zijn, kan daar in dit geval geen sprake van zijn.

In Amerika behoren dergelijke processen tegen e-handelsites tot de orde van de dag.

Wie wil er onder dergelijke omstandigheden nog een webwinkel starten?

België steunt amendementen Europees Parlement

De Belgische regering heeft via een persbericht laten weten dat ze zich aansluit bij de kritische visie van het Europees Parlement i.v.m. softwarepatenten. Vooral de expliciete steun aan de definitie van "technisch gebied" is een hart onder de riem voor al wie met de innovatie binnen de IT-sector begaan is. Het is nu verder afwachten op het st

Tweede lezing EP pas na verkiezingen

Meerdere bronnen hebben nu bevestigd dat het dossier i.v.m. softwarepatenten pas na de Europese Verkiezingen (13 juni) door het Europees Parlement verder zal behandeld worden (tweede lezing en evt. opnieuw een eerste lezing). In de tussentijd blijft het wachten op een officieel standpunt van de Raad van Ministers. Schrijven blijft dus hoogst noodzakelijk!

Update situatie raad van ministers

FFII (UK) heeft een update over de situatie in de Raad. De kans zit er in dat het hele dossier pas verder wordt afgewerkt in de Raad na de Europese verkiezingen van 2004. Niettemin is het nodig om te blijven schrijven, niets is immers zeker en voorstanders van softwarepatenten proberen met een uitputtingsslag de tegenstanders op de knieën te krijgen.

Antwoorden op parlementaire vragen

De antwoorden van minister Fientje Moerman op parlementaire vragen i.v.m. softwarepatenten zijn nu beschikbaar. Het is een goed teken dat België dit dossier weer in de politieke schijnwerpers wil brengen en het niet overlaat aan bureaucraten van de patentindustrie.

Schrijfactie raad van ministers

De Raad van Ministers beslist mogelijk op 27 november over softwarepatenten. België wordt daarin vertegenwoordigd door Minster van economie Fientje Moerman en Europees Commissaris van wetenschapsbeleid Philippe Busquin. Laat hen weten dat je geen softwarepatenten wil, doe mee aan de schrijfactie!

Overzicht Europese procedure softwarepatenten

Voor wie zich afvraagt hoe een deze richtlijn tot stand komt, er is een korte beschrijving beschikbaar te vinden op de AEL-website. Verder vind je er ook informatie over de verschillende Europese instellingen. Aansluitend: de tweede call for action van FFII.

Stemming 24 september 2003 over softwarepatenten

Over de stemming van 24 september door het Europees Parlement:

  • Een paar heel belangrijke amendementen om softwarepatenten uit te sluiten hebben het gehaald. Niettemin zitten er nu heel wat tegenstrijdigheden in de gestemde tekst. Aan de Raad van Ministers nu om er een goede richtlijn van te maken.
Syndicate content