Stemming Belgische Europarlementsleden verlenging auteursrecht

Voor (= slecht!) Tegen (= goed!) Onthouding
Philippe Busquin Ivo Belet Philip Claeys
Giovanna Corda Frieda Brepoels Gérard Deprez
Véronique De Keyser Mia De Vits Koenraad Dillen
Raymond Langendries Jean-Luc Dehaene Frédérique Ries

Saïd El Khadraoui Marianne Thyssen

Mathieu Grosch Anne Van Lancker

Pierre Jonckheer Frank Vanhecke

Bart Staes

Dirk Sterckx

Bron: stemming over A6-0070/2009, 23 april 2009, http://epvote.eu/

Meer informatie over deze richtlijn...