big brother

Petitie tegen dataretentie

Een brede coalitie van Belgische organisaties organiseert momenteel een digitale petitie tegen de dataretentie-richtlijn. Die verdient zonder meer alle steun!

Voor wie er meer over wil weten: zie de veelgestelde vragen.

Uitslag dataretentie Nederland: 12 maanden

Na het eerdere uitstel wegens onenigheid in de coalitie, is er op donderdag 22 mei gestemd in de Tweede Kamer en gekozen voor een bewaartermijn van 12 maanden. Het verzet van coalitiepartij PvdA heeft niet mogen helpen want volgende partijen zorgden voor een meerderheid, aan hen heeft u het dus te danken dat straks alle email, voip- en telefoonverkeer een jaar lang opgeslagen wordt (ook als u niet verdacht bent van een misdrijf):
 • CDA
 • VVD
 • ChristenUnie
 • SGP
 • Trots Op Nederland
 • Partij voor de vrijheid
Verdienen een eervolle vermelding omdat ze er alles aan deden om de bewaarplicht te beperken tot het opgelegde minimum van 6 maanden:
 • D66
 • GroenLinks
 • PvdA
 • PvdD
 • SP
Verdere informatie over dit onderwerp:

Gaat Nederland voor 18 maanden bewaarplicht?

Aanstaande donderdag (3 april) zal de Nederlandse Tweede Kamer zich buigen over de (door Europa verplichte) implementatie van de data retention-richtlijn. Meer over de totstandkoming hiervan vind je hier. Het voorstel in kwestie stelt dat alle gegevens 18 maanden bewaard moeten worden (in plaats van het door de EU verplichten minimum, 6 maanden).

UPDATE: Het kamerdebat is uitgesteld en vindt plaats op 14 mei 2008, vanaf 10:15. Alles is online te volgen.

Meer informatie bij XS4ALL

Resultaten stemming Big Brother-richtlijn

Het heeft eventjes geduurd, maar hier is de uitslag van de individuele stemming over de "Big Brother" gegevensopslag-richtlijn. De resulaten spreken voor zich... Voor de liefhebbers: het gaat om deze amendementen [PDF]. Opmerking: deze analyse is gemaakt met een experimenteel programma, mogelijk staat er een enkele fout in, maar het totaalbeeld is in ieder geval correct.

Legende

groen = goede stem, rood = slechte stem, abst = onthouding, leeg = niet gestemd, [bron: site EP]

Nederland

Naam am. 47 am. 69 am. 75 am. 81 am. 85 Firstblock propmod résolution Partij
FFII advies yes no no no no no no no

Belder no no no no no no no no CU/SGP
Berman yes no no no no no no no PvdA
Blokland no no no no no no no no CU/SGP
Bozkurt yes no no no no no no no PvdA
Buitenweg yes no no no no no no no GroenLinks
Corbey yes no no no no no no no PvdA
Doorn no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Eurlings no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Hennis-Plasschaert no no no no no no no no VVD
Lagendijk yes no no no no no no no GroenLinks
Maat no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Maaten no no no no no no no no VVD
Manders no no no no no no no
VVD
Mastenbroek yes no no no no no no no PvdA
Meijer yes no no no no no no no SP
Mulder no no no no no no no no VVD
Wiersma no yes yes yes yes yes yes yes PvdA
Wortmann-Kool no yes yes yes yes yes yes yes CDA
de Groen-Kouwenhoven yes no no no no no no no EuTransp
in 't Veld yes no no no no no no no D66
van Buitenen yes no no no no no no no EuTransp
van Nistelrooij no yes yes yes yes yes yes yes CDA
van den Burg yes no no no no no no no PvdA

België

Legende

groen = goede stem, rood = slechte stem, abst = onthouding, leeg = niet gestemd, [bron: site EP]
Naam am. 47 am. 69 am. 75 am. 81 am. 85 Firstblock propmod résolution Partij
FFII advies yes no no no no no no no

Belet no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Brepoels no yes yes yes yes yes yes yes NVA
Claeys no abst yes abst yes abst abst
VB
De Keyser no yes yes yes yes yes yes yes PS
De Vits no yes yes yes yes yes yes yes SP.A
Dehaene no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Deprez no yes yes yes yes yes yes yes MR
Duquesne no yes yes yes yes yes yes yes MR
El Khadraoui no yes yes yes yes yes yes yes SP.A
Grosch no yes yes yes yes yes yes yes CDH
Hutchinson no yes yes yes yes yes yes yes PS
Jonckheer abst abst abst abst abst abst abst abst ECOLO
Neyts-Uyttebroeck no yes yes yes no no yes yes VLD
Ries no yes yes yes yes yes yes yes MR
Staes yes no no no no no no no GROEN
Sterckx no yes yes yes yes yes yes yes VLD
Tarabella no yes yes yes yes yes yes yes PS
Thyssen no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Van Lancker no yes yes yes yes yes yes yes SP.A

Europees Parlement stemt in met Big Brother-richtlijn

Vandaag heeft het EP het licht op groen gezet om een aanzienlijk deel van het internetverkeer op te slaan in het kader van "terrororismebestrijding". In de praktijk zal voor elke EU-burger worden bijgehouden wie mails naar wie stuurt, wie inlogt bij een ISP en hoe lang iemand online is. Een volledige analyse is hier te vinden. Het achterkamer-compromis van de 2 grote fracties in het EP (conservatieven en socialisten) haalde het met 378 voor-stemmen, 197 tegen en 30 onthoudingen.

Vanavond worden de persoonlijke stemresultaten bekend. Wil je weten hoe de Belgische en Nederlandse EP-leden gestemd hebben, hou deze site dan in het oog. Verdere actuele informatie staat hier.

Updates: 

Syndicate content