Resultaten stemming Big Brother-richtlijn

Het heeft eventjes geduurd, maar hier is de uitslag van de individuele stemming over de "Big Brother" gegevensopslag-richtlijn. De resulaten spreken voor zich... Voor de liefhebbers: het gaat om deze amendementen [PDF]. Opmerking: deze analyse is gemaakt met een experimenteel programma, mogelijk staat er een enkele fout in, maar het totaalbeeld is in ieder geval correct.

Legende

groen = goede stem, rood = slechte stem, abst = onthouding, leeg = niet gestemd, [bron: site EP]

Nederland

Naam am. 47 am. 69 am. 75 am. 81 am. 85 Firstblock propmod résolution Partij
FFII advies yes no no no no no no no

Belder no no no no no no no no CU/SGP
Berman yes no no no no no no no PvdA
Blokland no no no no no no no no CU/SGP
Bozkurt yes no no no no no no no PvdA
Buitenweg yes no no no no no no no GroenLinks
Corbey yes no no no no no no no PvdA
Doorn no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Eurlings no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Hennis-Plasschaert no no no no no no no no VVD
Lagendijk yes no no no no no no no GroenLinks
Maat no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Maaten no no no no no no no no VVD
Manders no no no no no no no
VVD
Mastenbroek yes no no no no no no no PvdA
Meijer yes no no no no no no no SP
Mulder no no no no no no no no VVD
Wiersma no yes yes yes yes yes yes yes PvdA
Wortmann-Kool no yes yes yes yes yes yes yes CDA
de Groen-Kouwenhoven yes no no no no no no no EuTransp
in 't Veld yes no no no no no no no D66
van Buitenen yes no no no no no no no EuTransp
van Nistelrooij no yes yes yes yes yes yes yes CDA
van den Burg yes no no no no no no no PvdA

België

Legende

groen = goede stem, rood = slechte stem, abst = onthouding, leeg = niet gestemd, [bron: site EP]
Naam am. 47 am. 69 am. 75 am. 81 am. 85 Firstblock propmod résolution Partij
FFII advies yes no no no no no no no

Belet no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Brepoels no yes yes yes yes yes yes yes NVA
Claeys no abst yes abst yes abst abst
VB
De Keyser no yes yes yes yes yes yes yes PS
De Vits no yes yes yes yes yes yes yes SP.A
Dehaene no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Deprez no yes yes yes yes yes yes yes MR
Duquesne no yes yes yes yes yes yes yes MR
El Khadraoui no yes yes yes yes yes yes yes SP.A
Grosch no yes yes yes yes yes yes yes CDH
Hutchinson no yes yes yes yes yes yes yes PS
Jonckheer abst abst abst abst abst abst abst abst ECOLO
Neyts-Uyttebroeck no yes yes yes no no yes yes VLD
Ries no yes yes yes yes yes yes yes MR
Staes yes no no no no no no no GROEN
Sterckx no yes yes yes yes yes yes yes VLD
Tarabella no yes yes yes yes yes yes yes PS
Thyssen no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Van Lancker no yes yes yes yes yes yes yes SP.A

Europees Parlement stemt in met Big Brother-richtlijn

Vandaag heeft het EP het licht op groen gezet om een aanzienlijk deel van het internetverkeer op te slaan in het kader van "terrororismebestrijding". In de praktijk zal voor elke EU-burger worden bijgehouden wie mails naar wie stuurt, wie inlogt bij een ISP en hoe lang iemand online is. Een volledige analyse is hier te vinden. Het achterkamer-compromis van de 2 grote fracties in het EP (conservatieven en socialisten) haalde het met 378 voor-stemmen, 197 tegen en 30 onthoudingen.

Vanavond worden de persoonlijke stemresultaten bekend. Wil je weten hoe de Belgische en Nederlandse EP-leden gestemd hebben, hou deze site dan in het oog. Verdere actuele informatie staat hier.

Updates: 

Antwoord op parlementaire vragen Paul van Buitenen

Met enige vertraging alsnog een antwoord van de Raad op een schriftelijke vraag van Paul van Buitenen.

Vraag

Op 27 mei 2005 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de werkgroep van de Raad over Intellectuele eigendom (Octrooien), waar diplomaten en ambtenaren overleg hadden met betrekking tot het softwarepatenten dossier.

In een debat op 2 juni 2005 in de Nederlandse Tweede Kamer meldde staatssecretaris Van Gennip dat Nederlandse vertegenwoordigers zich dienden te onthouden van een Nederlands standpunt totdat de Kamer een standpunt heeft gevormd.

Uit de gelekte notulen van deze vergadering zijn beschreven, blijkt het tegendeel te gebeuren doordat Nederland stelling neemt tegen voorgestelde amendementen van het Europees Parlement.

Nominaties en prijs voor verzet tegen softwarepatenten

FFII en NoSoftwarePatents.com hebben zonet de CNET Award voor "Outstanding Contribution to Software Development" binnengehaald. Dit omwille van het vele werk dat ze verricht hebben in de strijd tegen Europese softwarepatenten. Deze trofee is uiteraard ook voor iedereen die de afgelopen jaren hieraan meegeholpen heeft!

Aansluitend zijn er ook enkele nominaties voor de Europeaan van het Jaar voor enkele notoire voorvechters van innovatie (en dus tegenstanders van softwarepatenten): Florian Müller en Michel Rocard. Zij verdienen zeker uw steun, kijk hier voor stemadvies en hier om te stemmen.

Een terugblik op een week Straatsburg

Een week na de historische verwerping van softwarepatenten door het Europees Parlement is het tijd om nog even terug te kijken. Nogal wat indianenverhalen deden de ronde na de stemming (sommigen werden zelfs door persagentschappen verspreid). Daarom nog een paar zaken op een rijtje. Binnenkort volgt het politieke rapport van de Belgische en Nederlandse EP-leden.

Europees Parlement verwerpt softwarepatenten

Strasbourg, 6 July 2005 -- The European Parliament today decided by a large majority to reject the software patents directive. This rejection was the logical answer to the Commission's refusal to restart the legislative process in February and the Council's unwillingness to engage in any kind of dialogue with the Parliament. The FFII congratulates the European Parliament on its clear "no" to bad legislative proposals and procedures.

Bewogen dag in Straatsburg

Dinsdag werden de debatten over softwarepatenten (twee en een half uur) in Straatsburg gehouden. Het was in ieder geval een bewogen dag. 's Ochtends stonden een honderdtal demonstranten vanuit heel Europa de EP-leden op te wachten aan de ingang het het Europees Parlement. De Campaign4Creativity was van de partij met een luxejacht waarop een spandoek gemonteerd was met de boodschap om voor softwarepatenten te stemmen. Met enig gevoel voor symboliek zorgden FFII demonstranten voor een ludieke tegenactie met kajaks. De foto's spreken voor zich. De succesvolle actie van FFII werd in ieder geval positief opgemerkt door de Europarlementariërs.

Daarnaast melden Reuters en welingelichte bronnen dat er nu een grote meerderheid zou bestaan voor de verwerping van de hele richtlijn. Dat zou een enorme overwinning zijn voor al wie zich de afgelopen jaren ingezet heeft tegen softwarepatenten, maar het is uiteraard afwachten tot de stemming van woensdag (rond 12:00) voor het definitieve resultaat bekend is.

Bediendenvakbond LBC-NVK spreekt zich uit tegen Europees softwarepatent

Patenten op software spelen in het nadeel van de Belgische ICT-werknemers. Tot die conclusie komt de LBC-NVK, de vakbond voor bedienden en kaderpersoneel die deel uitmaakt van het ACV. Opvallend is alvast dat het standpunt werd ingenomen door de personeelsvertegenwoordigers van bedrijven die volop voor de patenten lobbyen.

Demonstratie van de laatste kans in Straatsburg

De situatie is ernstig: de Raad koos eerder voluit voor softwarepatenten en JURI veranderde hier zo goed als niks aan. Als het Europees Parlement aanstaande woensdag niet de amendementen van Rocard/Buzek/Duff steunt dan zitten we definitief met softwarepatenten in Europa. Ondertussen loopt het EP vol met lobbyisten van IBM, Philips, EICTA, enz. die de Europarlementariërs proberen te overtuigen dat softwarepatenten goed zijn voor kleine bedrijven.

Daarom zal er dinsdag 5 juli de ultieme demonstratie tegen softwarepatenten plaatsvinden in Straatsburg. Deze vindt plaats om 8 u 's ochtends, wanneer de EP-leden toekomen aan het EP in Straatsburg. Er worden gratis bussen ingezet vanuit Brussel en Amsterdam. Wees erbij, want dit is de allerlaatste kans om softwarepatenten tegen te houden! En breng vooral zoveel mogelijk mensen mee, want deze actie zou wel eens het verschil kunnen maken...

Krantenadvertentie voor softwarepatent door lobby-organisatie

Doorzichtiger kan het niet. Donderdag stond er een advertentie in het NRC Handelsblad (pagina 2) van ACT (een lobby-organisatie van microsoft) waarin een Britse firma vraagt om voor softwarepatenten te stemmen. De firma in kwestie, Tribeka Ltd, is ondertussen een bekend voorbeeld dat ook door andere astroturfing campagnes gebruikt is. Een paar interessante observaties:

  • Blijkbaar was het niet haalbaar om Nederlandse MKB-bedrijven te vinden die in de krant wilden pleiten voor softwarepatenten.
  • Tribeka Ltd heeft nog niet eens een toegekend softwarepatent. Het is dan ook onmogelijk dat ze er op dit moment al afhankelijk van zijn. Ze hebben wel 2 aanvragen (EP1536385 en EP1145173) voor zuivere business method softwarepatenten, wat nog maar eens aantoont dat deze richtlijn niet alleen over software in wasmachines gaat.
  • ACT staat alom bekend als een lobby-club voor Microsoft. Laatstgenoemde durft natuurlijk niet onder eigen naam publiekelijk voor softwarepatenten pleiten.
  • Het is vrij uniek dat lobby-organisaties zich via krantenartikels richten tot Europarlementariërs om te zeggen wat ze moeten stemmen. Het geeft aan wat voor een enorme budgetten de achterliggende multinationals er voor over hebben om hun monopolie veilig te stellen.

Syndicate content