Spoedactie landbouwraad

Na een eerdere mislukte poging in december gaat de Raad opnieuw proberen om Europese softwarepatenten goed te keuren. Aanstaande maandag, 24 januari (11:00) ligt het voorstel op tafel van de landbouw- en visserijraad. Tijd voor een spoedactie dus, de ervaring leert dat massale reacties een enorme invloed kunnen hebben op politici! [Information in English...]

Update: In verwant nieuws heeft het Poolse Comité over zaken i.v.m. de Europese Unie gesteld dat de mei 2004 tekst best weggegooid zou worden.

I.R.I.S.: Wij verkiezen het risico op namaak boven het risico op rechtzaken

Pierre De Muelenaere, CEO van de internationaal befaamde en innovatieve Belgische KMO I.R.I.S., heeft begin december 2004 op de IP Summit 2004 conferentie de ervaringen en visie van I.R.I.S. over softwarepatenten uit de doeken gedaan. Als een bedrijf dat op geen enkele wijze gebaseerd is op Open Source en dat veel (9% van zijn inkomsten) in O&O investeert, valt het perfect in de doelgroep van bedrijven die de Europese Commissie en Raad zogezegd willen "beschermen" met softwarepatenten.

I.R.I.S. kiest echter resoluut voor het auteursrecht voor de bescherming van haar investeringen, en kant zich volledig tegen softwarepatenten. De volledig presentatie kan je hier vinden.

Polen: dank u wel!

Het is nu wel voor iedereen duidelijk: de Poolse minister van de informatiemaatschappij Wlodzimierz Marcinski heeft gisteren een heldenrol gespeeld in het tegenhouden van de rampzalige raadstekst. Speciaal voor de landbouwraad reisde hij van Polen naar Brussel, om daar een ondubbelzinnige verklaring af te leggen: Polen gaat niet akkoord met de voorgestelde tekst.

Wil je de Poolse minister zelf bedanken? Dat is mogelijk, geef via thankpoland.info je felicitaties in en wij zorgen ervoor dat ze naar hem opgestuurd worden. Want politieke moed verdient een aanmoediging!

Landbouwraad haalt omstreden softwarepatenten van de agenda

Na een krachtig verzoek van de Poolse staatsecretaris Marcinski is het onderwerp softwarepatenten van de agenda van de Europese Ministerraad voor landbouw en visserij gehaald. Hierdoor is het niet gelukt om stilletjes een gemeenschappelijk standpunt over de hoogst omstreden softwarepatenten richtlijn tot stand te brengen. De Poolse staatsecretaris voor Informatie Samenleving en Technologie kwam speciaal voor dit ene hamerstuk naar Brussel.

Polen haalt softwarepatenten van Raadsagenda!

Al het Nederlandse gekonkel van de laatste dagen is uiteindelijk toch een maat voor niets gebleken. De Poolse minister voor informatiewetenschap en technologie, Wlodzimierz Marcinski, is speciaal uit Polen overgekomen om op de Raadsbijeenkomst vandaag over landbouw en visserij mee te delen dat Polen de tekst die voorlag niet kon ondersteunen. Ook in België hebben verschillende politici achter de schermen hard gewerkt om steun te vergaren voor deze positie, zoals (in alfabetische volgorde) Philippe De Coene (sp.a), Roel Deseyn (CD&V) en Zoé Genot (Ecolo), waarvoor onze dank.

Hoogleraar Europees Recht: Nederlands voorzitterschap ondermijnt EU-democratie

Vorige week donderdag namiddag verscheen het dossier voor de softwarepatenten op de agenda voor de Raadsformatie Milieu van vandaag. Aangezien de Nederlandse staatssecretaris Van Gennip de dag voordien het Parlement nog verzekerd had dat het pas dinsdag zou behandeld worden, werd dit er vrijdag in aller ijl weer afgehaald. Het Nederlandse paniekvoetbal is na het weekend nog steeds niet bedaard, en een actie om een spoedaanname op de Raadssessie van morgen te vermijden werd ondertussen reeds gesteund door de burgemeester van München.

Wat hebben visserij en softwarepatenten gemeen?

Het nieuws dat Minister Verwilghen vorige week nog verspreidde blijkt niet correct te zijn. Dit weekend heeft Coreper de agenda voor deze week gepubliceerd, en daar staat ook de bespreking van de softwarepatent-richtlijn op. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat Polen onder zware druk van andere lidstaten, Nederland voorop, nu toch de bekritiseerde tekst zou steunen. Als compensatie zouden ze een kritische verklaring toevoegen aan de notulen, die in de praktijk geen gevolg heeft. Concreet betekent dit dat de formele goedkeuring zal plaatsvinden tijdens de komende Raadsformatie Milieu (20/12) of Landbouw en Visserij (21 en 22/12). Daar hangt een luchtje aan...

Meer informatie is te vinden bij FFII.

Verwilghen: "België blijft bij onthouding"

Ondanks de geruchten die EICTA onlangs verspreidde, zal België zich blijven onthouden in de Raad van Ministers. Daarenboven is de formele bekrachtiging van het "politiek akkoord" nog maar eens uitgesteld, dit maal tot ergens in 2005. Dat blijkt allemaal uit het antwoord van Minister Verwilghen op parlementaire vragen van Zoe Genot.

EICTA: "België voor softwarepatenten"

In een vlaag van arrogantie [voorlaatste paragraaf] laat EICTA (in België vertegenwoordigd door Agoria) weten dat België zijn standpunt in de Europese Ministerraad over softwarepatenten zou wijzigen van een onthouding naar een voor-stem. Dat de Belgische regering daarmee voorbij zou gaan aan haar eigen standpunt dat er rekening gehouden moet worden met de definities van het Europees Parlement, lijkt EICTA niet te storen. Maar ook Unizo, Test Aankoop, de VVS en vele andere maatschappelijke organisaties en vooraanstaande Belgische bedrijven zouden daarbij genegeerd worden.

Ook de belofte van Fientje Moerman om alle besluiten voor te leggen aan de Belgische ministerraad is volledig in strijd met het nieuws over de stemwijziging. Overigens is er geen reden tot paniek: ook in het hypothetische geval dat België voor zou stemmen, is er nog steeds geen gekwalificeerde meerderheid voor de tekst van de raad. Ondertussen gaat het nieuws over de de gebroken meerderheid de hele wereld rond.

Een interessant detail hierbij is dat naarmate EICTA meer publiciteit geeft aan haar radicaal standpunt, haar steun in eigen rangen meer en meer afneemt. Zo zijn sinds de lancering van haar Patents4Innovation lobbying website de IT-reuzen Sun Microsystems en Cisco Systems reeds stilletjes verwijderd van de zogenaamde ondersteuners van deze campagne. Andere gekende tegenstanders van softwarepatenten die nog vermeld worden zijn Bull en de Hongaarse IT-associatie IVSZ. Men kan zich beginnen afvragen of EICTA zich wel de moeite heeft getroost haar leden over dit initiatief te informeren.

Polen zegt nee tegen softwarepatenten : debat weer helemaal open

Warschau - De Poolse Ministerraad heeft gisteren, 16 november, formeel besloten dat de Europese Raadstekst van 18 mei over softwarepatenten te veel dubbelzinnigheden en tegenspraken bevat om hem te kunnen steunen. Daarmee komt definitief vast te staan dat de gekwalificeerde meerderheid van 18 mei voor die versie van het richtlijnvoorstel is weggevallen. De weg naar een discussie ten gronde lijkt hiermee eindelijk open te liggen op het niveau van de Europese Ministerraad.

Syndicate content