Alsnog softwarepatenten door verdrag VS-EU?

Na verschillende eerdere pogingen om Europese softwarepatenten te legaliseren (aanpassing van EPC, Europese richtlijn), wordt nu blijkbaar een nieuwe poging ondernomen. Ditmaal is het plan om via een bilateraal verdrag tussen Europa en de Verenigde Staten de voorwaarden voor patenteerbaarheid gelijk te maken tegen eind 2008. Zoals algemeen geweten is, kan in de VS zowat alles (en dus ook software) gepatenteerd worden. Bepaald geen voorbeeld om over te nemen in Europa.

Het bilateraal overleg werd gestimuleerd vanuit de TABD, een zeer machtige lobby-organisatie van multinationals.

Het eigenlijke overleg wordt gevoerd binnen de Transatlantic Economic Council, een recent opgericht orgaan dat handelsbelemmeringen tussen de VS en de EU wil tegengaan. In dat kader wordt het gebrek aan geldige Europese softwarepatenten dus als een probleem gezien, zeker vanuit Amerikaans standpunt. Volgens goede bron is er ook een werkgroep binnen de Europese Ministerraad opgericht om dit te bespreken.

Naar "goede" traditie gebeurt alles in achterkamertjes zonder enige democratische controle, maar we proberen vanzelfsprekend de situatie op de voet te volgen. Meer informatie: zie persbericht FFII internationaal