België

Petitie tegen dataretentie

Een brede coalitie van Belgische organisaties organiseert momenteel een digitale petitie tegen de dataretentie-richtlijn. Die verdient zonder meer alle steun!

Voor wie er meer over wil weten: zie de veelgestelde vragen.

Rapport Europarlement 2009

Meer weten? Zie ons persbericht.

Datum Wat? (klik voor meer info)
Waarover? Uitleg for dummies Resultaat? analyse België analyse Nederland
2005-12-14 dataretentie Privacy. Moeten gegevens over GSM-gesprekken en e-mails maandenlang bewaard worden? digitale big brother slecht: bewaren van dergelijke gegevens wordt verplicht

 

klik hier

 

klik hier

2007-04-25 IPRED 2 Moeten inbreuken op intellectuele eigendomsrechten nog strenger aangepakt worden (strafrecht i.p.v. Privaatrecht)? file sharing = gevangenis slecht: veel inbreuken vallen nu ook onder het strafrecht

klik hier

klik hier

2008-04-10 Bono report Internet als universeel recht. Three strikes out. drie keer betrapt op filesharing? Internet afgesloten goed: geen 3 strikes out

klik hier

klik hier

2009-04-23 copyright extension Verlenging auteursrecht uitvoerende muzikanten. Cliff Richard krijgt nog meer geld voor zijn oude hits slecht: auteursrecht uitvoerenden verlengd van 50 naar 70 jaar

klik hier

klik hier

2009-05-06 telecom richtlijn Internet afsluiten zonder tussenkomst rechter. BREIN of SABAM kan je internet afsluiten goed: nog steeds tussenkomst rechter nodig

klik hier

klik hier

Soortgelijke analyses

analyse voor Duitsland

Stemming Belgische Europarlementsleden verlenging auteursrecht

Voor (= slecht!) Tegen (= goed!) Onthouding
Philippe Busquin Ivo Belet Philip Claeys
Giovanna Corda Frieda Brepoels Gérard Deprez
Véronique De Keyser Mia De Vits Koenraad Dillen
Raymond Langendries Jean-Luc Dehaene Frédérique Ries

Saïd El Khadraoui Marianne Thyssen

Mathieu Grosch Anne Van Lancker

Pierre Jonckheer Frank Vanhecke

Bart Staes

Dirk Sterckx

Bron: stemming over A6-0070/2009, 23 april 2009, http://epvote.eu/

Meer informatie over deze richtlijn...

Nieuw rapport Belgische EP-leden

Naar aanleiding van de stemming in het EP over IPRED2 hebben we opnieuw een "rapport" opgesteld voor de Belgische Europarlementariërs.

Legende

+ = gestemd voor amendement, - = gestemd tegen amendement, 0 = onthouding
groen = goede stem, rood = slechte stem, leeg = niet gestemd [bron: site EP]

Kortom: hoe meer groene vakjes je achter een naam je ziet, hoe beter.

naam partij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Belet CD&V - - - - - - + + + + + - + - - - + +
Brepoels NVA - - - - - - + + + + + + - + - - - + +
Busquin PS - - - - - - + + + + + + + + - - - + +
Claeys VB + + + + + - + + 0 + + + + + + - -
Dehaene CD&V
De Keyser PS - - - - - - + + + + + - + - - - + +
Deprez MR - - - - - + + + - - + + - + - - - + +
De Vits SP.A - - - - - - + + + + + + + + - - - + +
Dillen VB + + + + + + + + 0 - + + + - + - -
Duquesne MR
El Khadraoui SP.A - - - - - - + + + + + + - + - - - - +
Grosch CSP - - - + + + + - + - - + + +
Hutchinson PS - - - - - - + + + + + + - + - - - + +
Jonckheer ECOLO + + + + + + + - - - + + + -
Langendries CDH - - - - - - + + + + + + - + - - - + +
Neyts-Uyttebroeck VLD - + + - + + - + - - + + - + - - - - -
Ries MR - + + - + + - + - - + + - + - - + - -
Staes GROEN! + + + + + + - + - - - + + + + + - -
Sterckx VLD - + + - + + - + - - + + - + - - - + +
Tarabella PS - - - - - - + + + + + + - + -
Thyssen CD&V - - - - - - + + + + + + + - - - + +
Vanhecke VB + + + + + + - + + 0 + + + + + + - -
Van Hecke VLD - - - - - - + - - - - + - - - - - - -
Van Lancker SP.A - - - - - + + + + + + - + - - - + +

Bediendenvakbond LBC-NVK spreekt zich uit tegen Europees softwarepatent

Patenten op software spelen in het nadeel van de Belgische ICT-werknemers. Tot die conclusie komt de LBC-NVK, de vakbond voor bedienden en kaderpersoneel die deel uitmaakt van het ACV. Opvallend is alvast dat het standpunt werd ingenomen door de personeelsvertegenwoordigers van bedrijven die volop voor de patenten lobbyen.

Opnieuw kamervragen voor Marc Verwilghen

Op 8 juni 2005 stelde Zoé Genot enkele vragen aan minister van economie Marc Verwilghen over de softwarepatent-richtlijn. Hier volgt het verslag.

Belgische studenten voeren actie tegen softwarepatenten

Op woensdag 25 mei zullen universiteitsstudenten informatica van de KUL  (Leuven), de VUB (Brussel), UG (Gent) en UA (Antwerpen) een actie houden tegen softwarepatenten. Om 12 uur 's middags zullen ze verzamelen op hun campus om samen te protesteren tegen softwarepatenten. Meer informatie is op deze site te vinden. Achteraf zullen de foto's hier te bekijken zijn. Dit alles naar analogie met de actie op Spaanse universiteiten.

UPDATE: De actie was een groot succes. De foto's zijn nu beschikbaar. Vanavond is er op Radio 1 in "De wandelgangen" een interview met één van de organiserende studenten (MP3), Jonas De Meulenaere, en volgende week komt er in Knack een artikel over deze actie.

Mondelinge vragen aan Verwilghen

Marc Verwilghen antwoordde op 9 maart op mondelinge vragen van Zoé Genot. Hieronder het verslag. Merk op dat Verwilghen zegt dat niemand hem gevraagd heeft om een nieuwe inhoudelijke discussie (B-item) over de softwarepatent-tekst. Dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk.

Verwilghen: "België blijft bij onthouding"

Ondanks de geruchten die EICTA onlangs verspreidde, zal België zich blijven onthouden in de Raad van Ministers. Daarenboven is de formele bekrachtiging van het "politiek akkoord" nog maar eens uitgesteld, dit maal tot ergens in 2005. Dat blijkt allemaal uit het antwoord van Minister Verwilghen op parlementaire vragen van Zoe Genot.

Fientje Moerman neemt petitie tegen softwarepatenten in ontvangst

Minister van Economie en Wetenschapsbeleid Fientje Moerman zal op maandag 22 maart officieel de Eurolinux-petitie tegen softwarepatenten in ontvangst nemen. Aansluitend gaat ze een gesprek voeren over deze materie met vertegenwoordigers van Softwarepatenten.be. De ontmoeting en een bijbehorende ludieke protestactie vinden plaats bij het ministerie van Economie, Brederodestraat 9 (Brussel) om 9u30.
Syndicate content