rapport

Rapport Europarlement 2009

Meer weten? Zie ons persbericht.

Datum Wat? (klik voor meer info)
Waarover? Uitleg for dummies Resultaat? analyse België analyse Nederland
2005-12-14 dataretentie Privacy. Moeten gegevens over GSM-gesprekken en e-mails maandenlang bewaard worden? digitale big brother slecht: bewaren van dergelijke gegevens wordt verplicht

 

klik hier

 

klik hier

2007-04-25 IPRED 2 Moeten inbreuken op intellectuele eigendomsrechten nog strenger aangepakt worden (strafrecht i.p.v. Privaatrecht)? file sharing = gevangenis slecht: veel inbreuken vallen nu ook onder het strafrecht

klik hier

klik hier

2008-04-10 Bono report Internet als universeel recht. Three strikes out. drie keer betrapt op filesharing? Internet afgesloten goed: geen 3 strikes out

klik hier

klik hier

2009-04-23 copyright extension Verlenging auteursrecht uitvoerende muzikanten. Cliff Richard krijgt nog meer geld voor zijn oude hits slecht: auteursrecht uitvoerenden verlengd van 50 naar 70 jaar

klik hier

klik hier

2009-05-06 telecom richtlijn Internet afsluiten zonder tussenkomst rechter. BREIN of SABAM kan je internet afsluiten goed: nog steeds tussenkomst rechter nodig

klik hier

klik hier

Soortgelijke analyses

analyse voor Duitsland

Stemming Belgische Europarlementsleden verlenging auteursrecht

Voor (= slecht!) Tegen (= goed!) Onthouding
Philippe Busquin Ivo Belet Philip Claeys
Giovanna Corda Frieda Brepoels Gérard Deprez
Véronique De Keyser Mia De Vits Koenraad Dillen
Raymond Langendries Jean-Luc Dehaene Frédérique Ries

Saïd El Khadraoui Marianne Thyssen

Mathieu Grosch Anne Van Lancker

Pierre Jonckheer Frank Vanhecke

Bart Staes

Dirk Sterckx

Bron: stemming over A6-0070/2009, 23 april 2009, http://epvote.eu/

Meer informatie over deze richtlijn...

Stemming Nederlandse Europarlementsleden verlenging auteursrecht

Voor (= slecht!) Tegen (= goed!) Onthouding
Bastiaan Belder Kathalijne Buitenweg Jeanine Hennis-Plasschaert
Hans Blokland Els De Groen-Kouwenhoven Paul van Buitenen
Emine Bozkurt Joost Lagendijk
Dorette Corbey Kartika Tamara Liotard
Jan Cremers Jules Maaten
Esther De Lange Erik Meijer
Bert Doorn

Lily Jacobs

Toine Manders

Jan Mulder

Ria Oomen-Ruijten

Ieke van den Burg

Cornelis Visser

Jan Marinus Wiersma

Bron: stemming over A6-0070/2009, 23 april 2009, http://epvote.eu/

Meer informatie over deze richtlijn...

Nieuw rapport Belgische EP-leden

Naar aanleiding van de stemming in het EP over IPRED2 hebben we opnieuw een "rapport" opgesteld voor de Belgische Europarlementariërs.

Legende

+ = gestemd voor amendement, - = gestemd tegen amendement, 0 = onthouding
groen = goede stem, rood = slechte stem, leeg = niet gestemd [bron: site EP]

Kortom: hoe meer groene vakjes je achter een naam je ziet, hoe beter.

naam partij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Belet CD&V - - - - - - + + + + + - + - - - + +
Brepoels NVA - - - - - - + + + + + + - + - - - + +
Busquin PS - - - - - - + + + + + + + + - - - + +
Claeys VB + + + + + - + + 0 + + + + + + - -
Dehaene CD&V
De Keyser PS - - - - - - + + + + + - + - - - + +
Deprez MR - - - - - + + + - - + + - + - - - + +
De Vits SP.A - - - - - - + + + + + + + + - - - + +
Dillen VB + + + + + + + + 0 - + + + - + - -
Duquesne MR
El Khadraoui SP.A - - - - - - + + + + + + - + - - - - +
Grosch CSP - - - + + + + - + - - + + +
Hutchinson PS - - - - - - + + + + + + - + - - - + +
Jonckheer ECOLO + + + + + + + - - - + + + -
Langendries CDH - - - - - - + + + + + + - + - - - + +
Neyts-Uyttebroeck VLD - + + - + + - + - - + + - + - - - - -
Ries MR - + + - + + - + - - + + - + - - + - -
Staes GROEN! + + + + + + - + - - - + + + + + - -
Sterckx VLD - + + - + + - + - - + + - + - - - + +
Tarabella PS - - - - - - + + + + + + - + -
Thyssen CD&V - - - - - - + + + + + + + - - - + +
Vanhecke VB + + + + + + - + + 0 + + + + + + - -
Van Hecke VLD - - - - - - + - - - - + - - - - - - -
Van Lancker SP.A - - - - - + + + + + + - + - - - + +

Resultaten stemming Big Brother-richtlijn

Het heeft eventjes geduurd, maar hier is de uitslag van de individuele stemming over de "Big Brother" gegevensopslag-richtlijn. De resulaten spreken voor zich... Voor de liefhebbers: het gaat om deze amendementen [PDF]. Opmerking: deze analyse is gemaakt met een experimenteel programma, mogelijk staat er een enkele fout in, maar het totaalbeeld is in ieder geval correct.

Legende

groen = goede stem, rood = slechte stem, abst = onthouding, leeg = niet gestemd, [bron: site EP]

Nederland

Naam am. 47 am. 69 am. 75 am. 81 am. 85 Firstblock propmod résolution Partij
FFII advies yes no no no no no no no

Belder no no no no no no no no CU/SGP
Berman yes no no no no no no no PvdA
Blokland no no no no no no no no CU/SGP
Bozkurt yes no no no no no no no PvdA
Buitenweg yes no no no no no no no GroenLinks
Corbey yes no no no no no no no PvdA
Doorn no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Eurlings no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Hennis-Plasschaert no no no no no no no no VVD
Lagendijk yes no no no no no no no GroenLinks
Maat no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Maaten no no no no no no no no VVD
Manders no no no no no no no
VVD
Mastenbroek yes no no no no no no no PvdA
Meijer yes no no no no no no no SP
Mulder no no no no no no no no VVD
Wiersma no yes yes yes yes yes yes yes PvdA
Wortmann-Kool no yes yes yes yes yes yes yes CDA
de Groen-Kouwenhoven yes no no no no no no no EuTransp
in 't Veld yes no no no no no no no D66
van Buitenen yes no no no no no no no EuTransp
van Nistelrooij no yes yes yes yes yes yes yes CDA
van den Burg yes no no no no no no no PvdA

België

Legende

groen = goede stem, rood = slechte stem, abst = onthouding, leeg = niet gestemd, [bron: site EP]
Naam am. 47 am. 69 am. 75 am. 81 am. 85 Firstblock propmod résolution Partij
FFII advies yes no no no no no no no

Belet no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Brepoels no yes yes yes yes yes yes yes NVA
Claeys no abst yes abst yes abst abst
VB
De Keyser no yes yes yes yes yes yes yes PS
De Vits no yes yes yes yes yes yes yes SP.A
Dehaene no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Deprez no yes yes yes yes yes yes yes MR
Duquesne no yes yes yes yes yes yes yes MR
El Khadraoui no yes yes yes yes yes yes yes SP.A
Grosch no yes yes yes yes yes yes yes CDH
Hutchinson no yes yes yes yes yes yes yes PS
Jonckheer abst abst abst abst abst abst abst abst ECOLO
Neyts-Uyttebroeck no yes yes yes no no yes yes VLD
Ries no yes yes yes yes yes yes yes MR
Staes yes no no no no no no no GROEN
Sterckx no yes yes yes yes yes yes yes VLD
Tarabella no yes yes yes yes yes yes yes PS
Thyssen no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Van Lancker no yes yes yes yes yes yes yes SP.A
Syndicate content