Boycott Trend Micro!

Vrijschrift roept op tot een boycott van Trend Micro, nadat deze de vrije software virusscanner ClamAV bedreigt met een softwarepatent.

UK weer in richting softwarepatenten

Het Engelse hooggerechtshof heeft op 25 januari 2008 een verdict geveld dat softwarepatenten (meer specifiek programmaconclusies) weer toelaat. Dit in tegenstelling tot de eerdere uitspraken in de UK die sterk tegen octrooien op software ingingen. Meer informatie bij IPKat en the financial times.

Migratie van de site

Beste bezoeker, zoals u misschien al gezien heeft ziet deze site er want anders uit dan voorheen. We hebben net een migratie naar een nieuwe provider achter de rug (met dank aan Pong) en zijn nog bezig met de configuratie van één en ander. Het is daarom mogelijk dat u nog niet alles terug kan vinden (audio en foto's bijvoorbeeld) of dat de inrichting verandert. We hopen op uw begrip hiervoor.

Nieuw rapport Belgische EP-leden

Naar aanleiding van de stemming in het EP over IPRED2 hebben we opnieuw een "rapport" opgesteld voor de Belgische Europarlementariërs.

Legende

+ = gestemd voor amendement, - = gestemd tegen amendement, 0 = onthouding
groen = goede stem, rood = slechte stem, leeg = niet gestemd [bron: site EP]

Kortom: hoe meer groene vakjes je achter een naam je ziet, hoe beter.

naam partij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Belet CD&V - - - - - - + + + + + - + - - - + +
Brepoels NVA - - - - - - + + + + + + - + - - - + +
Busquin PS - - - - - - + + + + + + + + - - - + +
Claeys VB + + + + + - + + 0 + + + + + + - -
Dehaene CD&V
De Keyser PS - - - - - - + + + + + - + - - - + +
Deprez MR - - - - - + + + - - + + - + - - - + +
De Vits SP.A - - - - - - + + + + + + + + - - - + +
Dillen VB + + + + + + + + 0 - + + + - + - -
Duquesne MR
El Khadraoui SP.A - - - - - - + + + + + + - + - - - - +
Grosch CSP - - - + + + + - + - - + + +
Hutchinson PS - - - - - - + + + + + + - + - - - + +
Jonckheer ECOLO + + + + + + + - - - + + + -
Langendries CDH - - - - - - + + + + + + - + - - - + +
Neyts-Uyttebroeck VLD - + + - + + - + - - + + - + - - - - -
Ries MR - + + - + + - + - - + + - + - - + - -
Staes GROEN! + + + + + + - + - - - + + + + + - -
Sterckx VLD - + + - + + - + - - + + - + - - - + +
Tarabella PS - - - - - - + + + + + + - + -
Thyssen CD&V - - - - - - + + + + + + + - - - + +
Vanhecke VB + + + + + + - + + 0 + + + + + + - -
Van Hecke VLD - - - - - - + - - - - + - - - - - - -
Van Lancker SP.A - - - - - + + + + + + - + - - - + +

stemming IPRED2

Aanstaande woensdag -25 april- stemt het Europees Parlement over de IPRED2-richtlijn. De kans bestaat dat zowat elke denkbare inbreuk tegen "intellectuele eigendommen" strafrechtelijk vervolgbaar wordt. Denk aan downloaden, schending van (software)patenten, etc. Om dit te voorkomen is het dringend nodig actie te ondernemen. Op de EFF Europe-site vind je wat je zelf kan ondernemen. Meer achtergrondinformatie is te vinden bij FFII.

FFII organiseert conferentie over Europees Octrooibeleid

Op 25 november zal FFII een eerste conferentie organiseren in München over een nieuwe aanpak van het Europese patentbeleid. Een tweede, en derde conferentie zullen plaatsvinden in Brussel, op 24 januari 2007 en ergens in mei. Meer informatie is hier te vinden en in het bijhorende persbericht.

Informatie over EPLA

Er is de laatste tijd nogal wat te doen rond EPLA (European Patent Litigation Agreement). Een goede samenvatting over dit onderwerp is hier te vinden.

Korte stand van zaken

Zoals je ongetwijfeld gemerkt hebt wordt deze site maar af en toe aangepast. Dat zal voorlopig zo blijven, aangezien het hoofddoel ervan - de Europese softwarepatentrichtlijn tegenhouden - bereikt is. Niettemin blijft de risico bestaan dat men probeert softwarepatenten via omwegen te legaliseren, dus vandaar dat we het belangrijke nieuws zullen blijven bijhouden. Wie alles van dag tot dag wil volgen kan terecht op bij de FFII-nieuws-site.

Het korte nieuws van de afgelopen periode:

Doe mee aan de enquête over het gemeenschapsoctrooi!

De Europese Commissie organiseert een enquête over het gemeenschapsoctrooi. Het gevaar bestaat dat invoering van een dergelijk gecentraliseerd Europees patent in de praktijk leidt tot de legalisering van softwarepatenten. Daarom is het van cruciaal belang dat zoveel mogelijk mensen (en in het bijzonder bedrijven) een antwoord inzenden en duidelijk maken dat niemand gebaat is met de huidige "alles is patenteerbaar"-houding van het Europees Octrooibureau. Iedereen kan deelnemen, dus we hopen ook op jouw steun!

UPDATE: de deadline om te antwoorden is verlegd naar 12 april.

Omdat de vragenlijst vrij uitgebreid en specialistisch is hebben we een reeks standaardantwoorden opgesteld. Op die manier kan je snel maar effectief je stem laten horen, ook als je geen jurist bent. De liefhebbers kunnen natuurlijk steeds zelf een antwoord formuleren (hier vind je nuttige tips). Sneller gaat het als je volgende stappen doorloopt:

  • Kopieer onderstaande tekst (deel A en B) in een nieuwe email naar Markt-D2-patentstrategy@cec.eu.int
  • Als onderwerp vul je in: antwoord enquête gemeenschapsoctrooi
  • Voeg een Blind Carbon Copy (BCC) toe naar: brieven [at] softwarepatenten.be 
  • De tekst van deel A kan je letterlijk gebruiken (dit hoeft niet, voel je vrij om aanvullingen aan te brengen). Vul bij deel B je persoonlijke gegevens in. Dit is niet veel werk maar zeer belangrijk.
  • Dat is alles, je kan de mail nu versturen. Hartelijk bedankt voor je deelname!
Bij eventuele vragen kan je ook mailen naar brieven[at]softwarepatenten.be. 

Gemeenschapsoctrooi: softwarepatenten, poging 3

Het hing al in de lucht vlak na het wegstemmen van de softwarepatenrichtlijn door het Europees Parlement: een nieuwe poging om -met een andere vermomming- softwarepatenten te legaliseren in Europa. Een kort overzicht van de huidige context (gebaseerd op deze situatieschets):

  1. In 1999 en 2000 probeerden de Europese Commissie en het Europees Octrooibureau via een diplomatieke conferentie software te schrappen van de lijst van zaken die niet patenteerbaar zijn. Zonder succes.
  2. In ronde 2 (tot juli 2005) probeerde de Commissie dan maar om de richtlijn over "computer-geïmplementeerde uitvindingen" goedgekeurd te krijgen. Dankzij het EP en een breed maatschappelijk verzet werd ook dit plan afgevoerd.
  3. De plannen voor een gemeenschapsoctrooi, een Europees patent dat geldig is in alle lidstaten, worden weer van stal gehaald. Op zich is er niks mis met zo'n gemeenschappelijk patent. Wie echter de kleine lettertjes van de huidige voorstellen leest komt al snel tot de conclusie dat het gevaar bestaat dat de huidige verleningspraktijk (dus inclusief softwarepatenten) van het EOB in een wet wordt omgezet. Kortom: opnieuw legalisering van softwarepatenten.

De Europese Commissie heeft nu een bevraging georganiseerd over het gemeenschapsoctrooi. Dit is de eerste stap in een hele procedure om het gemeenschapspatent weer op de politieke agenda te plaatsen. Zeer binnenkort zullen we een analyse en voorbeeldantwoorden (in het Nederlands) publiceren.

Syndicate content