Rapport Europarlement 2009

Meer weten? Zie ons persbericht.

Datum Wat? (klik voor meer info)
Waarover? Uitleg for dummies Resultaat? analyse België analyse Nederland
2005-12-14 dataretentie Privacy. Moeten gegevens over GSM-gesprekken en e-mails maandenlang bewaard worden? digitale big brother slecht: bewaren van dergelijke gegevens wordt verplicht

 

klik hier

 

klik hier

2007-04-25 IPRED 2 Moeten inbreuken op intellectuele eigendomsrechten nog strenger aangepakt worden (strafrecht i.p.v. Privaatrecht)? file sharing = gevangenis slecht: veel inbreuken vallen nu ook onder het strafrecht

klik hier

klik hier

2008-04-10 Bono report Internet als universeel recht. Three strikes out. drie keer betrapt op filesharing? Internet afgesloten goed: geen 3 strikes out

klik hier

klik hier

2009-04-23 copyright extension Verlenging auteursrecht uitvoerende muzikanten. Cliff Richard krijgt nog meer geld voor zijn oude hits slecht: auteursrecht uitvoerenden verlengd van 50 naar 70 jaar

klik hier

klik hier

2009-05-06 telecom richtlijn Internet afsluiten zonder tussenkomst rechter. BREIN of SABAM kan je internet afsluiten goed: nog steeds tussenkomst rechter nodig

klik hier

klik hier

Soortgelijke analyses

analyse voor Duitsland