ACTA

Europees Parlement verwerpt ACTA

Het was nog even spannend toen de Europese Volkspartij (= CD&V, CDH en CDA) probeerde de stemming uit te stellen, maar vandaag heeft het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid de toetreding van de EU tot het ACTA-verdrag verworpen. De stemanalyses van de Belgische en Nederlandse Europarlementariërs tonen aan dat geen enkel EP-lid uit de lage landen voor ACTA heeft gestemd.

Hebben de twijfelachtige eer zich te hebben onthouden: Toine Manders (VVD), Peter van Dalen (CU), Jean-Luc Dehaene (CD&V), Marianne Thyssen (CD&V), Derk Jan Eppink (LDD), Philippe De Backer (VLD), Frank Vanhecke (VB)

Syndicate content