Kort nieuws

Het voorstel van de Raad blijft voor beroering zorgen. Acties in Duitsland, Frankrijk en Griekenland maken dat duidelijk.

Daarnaast zijn er in Duitsland en Portugal nu ook (naar Nederlands voorbeeld) voorstellen om de steun aan de raadstekst in te trekken. Bovendien kwam de Deutsche Bank met een zeer kritisch rapport naar buiten over softwarepatenten én voert de Duitse overheid er een rondvraag over uit.

In Italië worden ondertussen sites vervolgd omdat ze een zoekmachine aanbieden. Gelukkig is er nog goed nieuws uit Irak: de minister van informatie laat ons weten dat er geen softwarepatenten in de EU zijn.

Softwarepatenten halen voorpagina International Herald Tribune

foto IHT
De motie die onlangs door de Tweede Kamer gestemd werd, gooit internationaal hoge ogen. Vandaag heeft de International Herald Tribune op de voorpagina een artikel met de titel Europe's software patent policy under siege. Daarin wordt volop uitgeweid over de stemming in de Raad van Ministers en wordt de hele situatie i.v.m. softwarepatenten nog eens uitvoerig uitgelegd.

Een citaat uit het artikel:
Officials in a number of European countries say that votes cast by ministers during the meeting to hammer out political differences did not reflect the position of their governments.
.
Among the accusations: that the Dutch minister misinformed his national Parliament about the directive’s status; that a stand-in for the Danish minister was coerced into a ‘‘yes’’ vote; that the German minister accepted last-minute changes to amendments made by his own country that were contrary to the wishes of the government; and that the Polish government, which originally abstained, was not asked for its opinion when the final agreement was recorded.

Update: Ook de nieuwsdienst van de Europese Commissie heeft dit nieuws nu opgepikt.

Transcriptie kamerdebat NL 1 juli

Aansluitend bij onze opnames van het kamerdebat van 1 juli, is er nu ook een schriftelijk verslag. Enkele opmerkingen bij zaken waarover onduidelijkheid bestond tijdens het debat:

  • Elk amendement van het Europees Parlement heeft in tweede lezing wel degelijk een absolute meerderheid nodig. Dat betekent dat meer dan de helft van alle EP-leden ervoor moet stemmen. Normaal gezien is de helft van het aantal EP-leden dat aanwezig is genoeg. Bron: verdrag van de Europese Unie, artikel 251.2 (c)

  • Het is perfect mogelijk om de stem bij een formele stemming in de Raad te veranderen. Bron: rapport voor FFII van 2 EU-deskundigen

Kamer dwingt Brinkhorst stem voor softwarepatenten in te trekken

Internationaal persbericht -- [English | Français | Deutsch | Português]

De Tweede Kamer heeft vandaag, 1 juli, een motie gestemd in verband met de Europese softwarepatent-richtlijn. Daarin worden minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) opgeroepen om de Nederlandse steun voor softwarepatenten in de Raad van Ministers terug in te trekken. Het is voor het eerst dat een dergelijke procedure plaatsvindt in de EU.

Verslag plenair kamerdebat NL

De Tweede Kamer debatteerde vandaag verder in het Verlengd Algemeen Overleg over softwarepatenten. Daarin werd met een ruime kamermeerderheid besloten dat Nederland zijn stem voor softwarepatenten in de Raad in moet trekken. Dat is te lezen in de goedgekeurde motie. De motie om expliciet tegen de Raadstekst te stemmen haalde het niet. Het debat is uiteraard opnieuw beschikbaar als audiobestand (MP3 en Ogg Vorbis), en daarnaast hebben we ook voor een samenvatting gezorgd. Ook de stemming zelf is te beluisteren (MP3 en Ogg Vorbis).

Tweede Kamer NL: oneens met steun voor raadstekst

De kamercommissie Economische Zaken kwam gisteren in een bewogen debat tot de conclusie dat de eerdere Nederlandse steun voor het voorstel van de Raad onterecht was. Alle partijen, op de VVD na, zullen dan ook een motie steunen waarin Brinkhorst en Van Gennip verzocht worden om zich te onthouden bij de formele stemming van de eerder overeengekomen tekst. Dat zou dus neerkomen op een terugtrekking van de Nederlandse stem, wat een zeer sterk signaal is. Volgende week wordt deze motie waarschijnlijk gestemd door de 2de Kamer.

Meer informatie:

25 Nederlandse bedrijven: tekst Raad bedreigt innovatie

Vandaag hebben 25 Nederlandse bedrijven een gezamenlijk standpunt naar buiten gebracht waarin ze duidelijk aangeven de tekst van het Europees Parlement te verkiezen boven die van de Raad. Ze vrezen dat softwarepatenten voor een toestand gaan zorgen waarin innovatie niet langer mogelijk is. Onder meer Netpresenter (winnaar Europese innovatie-award 2004) en dGB Earth Sciences (genomineerd voor de Overijssel Innovation Award) ondertekenden deze oproep.

Europees Octrooibureau: geen vertrouwen in kwaliteit octrooien

Nature publiceerde onlangs een artikel met de titel Pressured staff 'lose faith' in patent quality. Daarin wordt duidelijk dat de 90% van werknemers van het Europees Octrooibureau (EOB) onvoldoende tijd heeft om wetenschappelijk evoluties op de voet te volgen. Slechts 9% gelooft dat het management van het EOB geïnteresseerd is in de kwaliteitsverbetering van octrooien. Zdnet legt het verband met softwarepatenten.

Vervolg debat 2de kamer NL: 24 juni

Er is nu ook een tijdstip bekend gemaakt voor het vervolgdebat op het vorige debat in de Nederlandse kamercommissie Economische Zaken. Op 24 juni, van 19:45 tot ca. 20:45, zal het gevoerd worden. Opnieuw is het een openbare bijeenkomst, dus iedereen is van harte welkom.

Syndicate content