EICTA: "België voor softwarepatenten"

In een vlaag van arrogantie [voorlaatste paragraaf] laat EICTA (in België vertegenwoordigd door Agoria) weten dat België zijn standpunt in de Europese Ministerraad over softwarepatenten zou wijzigen van een onthouding naar een voor-stem. Dat de Belgische regering daarmee voorbij zou gaan aan haar eigen standpunt dat er rekening gehouden moet worden met de definities van het Europees Parlement, lijkt EICTA niet te storen. Maar ook Unizo, Test Aankoop, de VVS en vele andere maatschappelijke organisaties en vooraanstaande Belgische bedrijven zouden daarbij genegeerd worden.

Ook de belofte van Fientje Moerman om alle besluiten voor te leggen aan de Belgische ministerraad is volledig in strijd met het nieuws over de stemwijziging. Overigens is er geen reden tot paniek: ook in het hypothetische geval dat België voor zou stemmen, is er nog steeds geen gekwalificeerde meerderheid voor de tekst van de raad. Ondertussen gaat het nieuws over de de gebroken meerderheid de hele wereld rond.

Een interessant detail hierbij is dat naarmate EICTA meer publiciteit geeft aan haar radicaal standpunt, haar steun in eigen rangen meer en meer afneemt. Zo zijn sinds de lancering van haar Patents4Innovation lobbying website de IT-reuzen Sun Microsystems en Cisco Systems reeds stilletjes verwijderd van de zogenaamde ondersteuners van deze campagne. Andere gekende tegenstanders van softwarepatenten die nog vermeld worden zijn Bull en de Hongaarse IT-associatie IVSZ. Men kan zich beginnen afvragen of EICTA zich wel de moeite heeft getroost haar leden over dit initiatief te informeren.