Landbouwraad haalt omstreden softwarepatenten van de agenda

Na een krachtig verzoek van de Poolse staatsecretaris Marcinski is het onderwerp softwarepatenten van de agenda van de Europese Ministerraad voor landbouw en visserij gehaald. Hierdoor is het niet gelukt om stilletjes een gemeenschappelijk standpunt over de hoogst omstreden softwarepatenten richtlijn tot stand te brengen. De Poolse staatsecretaris voor Informatie Samenleving en Technologie kwam speciaal voor dit ene hamerstuk naar Brussel.

In mei kwam een zeer omstreden "politiek akkoord" tot stand tussen de nationale ministers van de EU dat het licht op groen zette voor Europese softwarepatenten. Ondanks moties in Nederland en Duitsland, een tegenstribbelend Polen, en vele stemverklaringen waarin twijfels worden uitgesproken, wilde het Nederlandse voorzitterschap een gemeenschappelijk standpunt doordrukken.

Dieter Van Uytvanck, woordvoerder van FFII België:

Polen heeft vandaag een zeer moedige beslissing genomen. Staatssecretaris Marcinski verwoordde ook duidelijk de bezwaren van vele andere landen. Dit dossier was geblokkeerd onder het Nederlandse EU-voorzitterschap. We hopen dat Luxemburg, voorzitter vanaf 2005, opnieuw de inhoudelijke discussie opent. Dat is de enige afdoende manier om tot een breed gedragen tekst te komen.

Het voorstel van de Europese Commissie werd eerder door het Europees Parlement zo aangepast dat het geen octrooien op software toestaat. De EU-ministerraad schrapte daarop alle belangrijke aanpassingen van het parlement.

Veel KMO's in de IT-sector voelen zich bedreigd door de richtlijn, die grote bedrijven de mogelijkheid geeft aanzienlijke delen van de markt te monopoliseren.

>>> http://www.ffii.be/voorbeeld/webwinkel.html

De tegenstanders van softwarepatenten hebben inmiddels ook een online forum opgezet waarmee dankbetuigingen naar de Poolse staatssecretaris kunnen gestuurd. Meer dan 5000 mensen spraken hun steun al uit.

>>> http://thankpoland.info/

Een volledig verslag van de Raad is beschikbaar via:

>>> http://kwiki.ffii.org/ConsPolon041221En

Contact

Jonas Maebe: jmaebe@elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck: dieter@vrijschrift.org
tel. +31 6 275 879 10 / 0499 16 70 10

Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.