Wat hebben visserij en softwarepatenten gemeen?

Het nieuws dat Minister Verwilghen vorige week nog verspreidde blijkt niet correct te zijn. Dit weekend heeft Coreper de agenda voor deze week gepubliceerd, en daar staat ook de bespreking van de softwarepatent-richtlijn op. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat Polen onder zware druk van andere lidstaten, Nederland voorop, nu toch de bekritiseerde tekst zou steunen. Als compensatie zouden ze een kritische verklaring toevoegen aan de notulen, die in de praktijk geen gevolg heeft. Concreet betekent dit dat de formele goedkeuring zal plaatsvinden tijdens de komende Raadsformatie Milieu (20/12) of Landbouw en Visserij (21 en 22/12). Daar hangt een luchtje aan...

Meer informatie is te vinden bij FFII.