Polen haalt softwarepatenten van Raadsagenda!

Al het Nederlandse gekonkel van de laatste dagen is uiteindelijk toch een maat voor niets gebleken. De Poolse minister voor informatiewetenschap en technologie, Wlodzimierz Marcinski, is speciaal uit Polen overgekomen om op de Raadsbijeenkomst vandaag over landbouw en visserij mee te delen dat Polen de tekst die voorlag niet kon ondersteunen. Ook in België hebben verschillende politici achter de schermen hard gewerkt om steun te vergaren voor deze positie, zoals (in alfabetische volgorde) Philippe De Coene (sp.a), Roel Deseyn (CD&V) en Zoé Genot (Ecolo), waarvoor onze dank. Verder is er ook goed nieuws uit Duitsland, waar de verantwoordelijke minister Zypries in een persmededeling stelt dat Duitsland akkoord gaat met de stelling dat er nog onduidelijkheden zijn in de Raadstekst, en dat de dialoog misschien best opnieuw geopend wordt om een betere oplossing te bekomen dan de tekst van mei 2004. Kerstmis valt vroeg dit jaar!