Polen zegt nee tegen softwarepatenten : debat weer helemaal open

Warschau - De Poolse Ministerraad heeft gisteren, 16 november, formeel besloten dat de Europese Raadstekst van 18 mei over softwarepatenten te veel dubbelzinnigheden en tegenspraken bevat om hem te kunnen steunen. Daarmee komt definitief vast te staan dat de gekwalificeerde meerderheid van 18 mei voor die versie van het richtlijnvoorstel is weggevallen. De weg naar een discussie ten gronde lijkt hiermee eindelijk open te liggen op het niveau van de Europese Ministerraad.

De Poolse regering neemt hetzelfde standpunt in als het Europees Parlement vorig jaar door te stellen dat ook uitvindingen die met behulp van computers gerealiseerd worden octrooieerbaar moeten blijven, maar dat softwarepatenten niet kunnen. Dit staat in sterk contrast met de Raadstekst van 18 mei, die de huidige praktijk van het Europese Octrooibureau zou bevestigen. Die praktijk heeft geleid tot meer dan 30.000 octrooien op ideeën waarop software steunt, zoals het online winkelwagentje of een automatische medische diagnose stellen.

De Tweede Kamer zette op 1 juli de zaak op scherp door de motie van Dam aan te nemen. Daarin legde zij onder andere vast onjuist te zijn geïnformeerd door minister Brinkhorst, en dat het bereikte politiek akkoord "onvoldoende waarborgen biedt om uitwassen met betrekking tot softwarepatentering tegen te gaan". Vervolgens kwam het overal in Europa tot discussies, onder andere in Duitsland, Frankrijk, Polen, Denemarken en Hongarije.

Nu heeft de Poolse regering dus een officieel standpunt ingenomen dat geheel in lijn ligt met de opvattingen van bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het Europese parlement en de Duitse Bundestag, zoals blijkt uit een publicatie van de Poolse overheid op haar website:

>>> http://www.kprm.gov.pl/441_12649.htm

De [Poolse] Ministerraad heeft een standpunt ingenomen in het dossier
betreffende de richtlijn van het Europese Parlement en de [Europese]
Ministerraad over patenteerbaarheid van in computer geïmplementeerde
uitvindingen.

Omdat er talrijke dubbelzinnigheden en tegenspraken in het huidige
voorstel staan, kan Polen de tekst zoals die in de Ministerraad van 18
mei 2004 is goedgekeurd niet ondersteunen.

Tegelijkertijd is Polen absoluut voor ondubbelzinnige regelgeving die
zou garanderen dat computer geïmplementeerde uitvindingen patenteerbaar
zouden zijn. Maar een computerprogramma of een gedeelte daarvan zal
zondermeer niet patenteerbaar zijn.

Met dit standpunt is officieel duidelijk geworden dat de gekwalificeerde meerderheid zoals die op 18 mei nog bestond gebroken is en dat er dus opnieuw onderhandeld zal moeten worden. Deze ongebruikelijke gang van zaken komt doordat op 1 november de stemverhoudingen binnen de EU gewijzigd zijn als gevolg van de uitbreiding met een aantal nieuwe lidstaten.

Hierdoor werd de positie van Polen plotseling bepalend voor het al dan niet aanwezig zijn van een voldoende meerderheid, terwijl destijds het Ierse voorzitterschap -- in de veronderstelling dat er ook zonder Poolse steun een meerderheid bestond -- niet eens de moeite had genomen naar het Poolse standpunt te informeren.

Het is nu wachten op een verklaring van het Nederlands EU-voorzitterschap over de verdere tijdsplanning.

Contact

Nederland:
  • Ir. Arend Lammertink: arend (at) vrijschrift.org, tel. +316 5425 6426
  • Ante Wessels ante (at) vrijschrift.org, tel. +316 100 99 063
  • Dieter Van Uytvanck: dieter (at) vrijschrift.org, tel. +316 275 879 10
België:
  • Jonas Maebe, jmaebe (at) elis.ugent.be, tel. +32 (0)485 36 96 45

Nadere Informatie

Poland Does Not Support Current Proposal for EU Software Patent Directive (Internationaal persbericht in het Engels) http://kwiki.ffii.org/PolandDoesNotSupportCouncilVersionEn

Uitgebreide analyse over de besluitvorming rond de richtlijn softwarepatenten, waaruit blijkt dat de Kamer meerdere malen verkeerd geïnformeerd werd en twee maal op het verkeerde been werd gezet. Octrooien op software werpen hun schaduw vooruit: http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf

Empirisch onderzoek toont aan dat softwarepatenten de innovatie schaden: http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

Een treffende illustratie: http://webshop.ffii.org

Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

Over FFII -- http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.