Bediendenvakbond LBC-NVK spreekt zich uit tegen Europees softwarepatent

Patenten op software spelen in het nadeel van de Belgische ICT-werknemers. Tot die conclusie komt de LBC-NVK, de vakbond voor bedienden en kaderpersoneel die deel uitmaakt van het ACV. Opvallend is alvast dat het standpunt werd ingenomen door de personeelsvertegenwoordigers van bedrijven die volop voor de patenten lobbyen.

Tijdens het laatste ICT-forum van LBC-NVK kwam de Europese richtlijn over softwarepatenten ter sprake. Na een grondige bespreking van de mogelijke gevolgen en een uitgebreide discussie werd vrijwel unaniem besloten dat het huidige voorstel om softwarepatenten toe te laten een gevaar betekent voor de ICT-werknemers.

Koen Dries, secrataris ICT-diensten van LBC-NVK:

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij bedrijven die softwarepatenten aanvragen het budget voor Onderzoek & Ontwikkeling voor 15% verschuift naar de juridische afdeling. Het is bovendien een misvatting dat de huidige ontwerp-richtlijn alleen een bedreiging zou inhouden voor de kleine ondernemingen. Het mag duidelijk zijn dat de invoering ervan in de huidige vorm, met het onoverzichtelijke kluwen van slapende Europese patenten op de achtergrond, in Europa ten koste kan gaan van heel wat kwaliteitsvolle banen in de ICT-sector. De sector is nog steeds niet hersteld van het debacle sinds 2001. Dit is echt niet de moment om ons aan een nieuwe speculatieve cyclus te avonturieren. Daarom vraagt LBC-NVK steun aan het Europees parlement voor de poging van rapporteur Michel Rocard om het verbod op software-octrooien te handhaven.

Opvallend is het feit dat ook de werknemers van de multinationals die zeer actief voor softwarepatenten lobbyen zich sterk tegen de legalisering ervan verzetten. Hierdoor wordt het vermoeden versterkt dat de specialisten op de werkvloer helemaal anders denken over deze materie. Anders dan de doorsnee CEO, zien zij het belang van de creativiteit in de sector en kijken zij naar de ontwikkeling op lange termijn. Niet naar het casino-gehalte van de slapende patenten of het volgende kunstmatige opstootje van de beurskoers.

De stemming in het Europees Parlement zal plaatsvinden op woensdag 6 juli, om 12:00. Daarna moet de Europese Ministerraad zich nog uitspreken. Uiteindelijk komt er waarschijnlijk een verzoeningsprocedure tussen EP, Raad en Europese Commissie.

Contact LBC-NVK

Koen Dries
Toekomststraat 17
1800 Vilvoorde
0478/566.481

Contact FFII

Jonas Maebe: jmaebe@elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck: dieter@vrijschrift.org
tel. +31 6 275 879 10 / 0499 16 70 10

Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 600 leden, 3000 bedrijven en 90.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.