Krantenadvertentie voor softwarepatent door lobby-organisatie

Doorzichtiger kan het niet. Donderdag stond er een advertentie in het NRC Handelsblad (pagina 2) van ACT (een lobby-organisatie van microsoft) waarin een Britse firma vraagt om voor softwarepatenten te stemmen. De firma in kwestie, Tribeka Ltd, is ondertussen een bekend voorbeeld dat ook door andere astroturfing campagnes gebruikt is. Een paar interessante observaties:

  • Blijkbaar was het niet haalbaar om Nederlandse MKB-bedrijven te vinden die in de krant wilden pleiten voor softwarepatenten.
  • Tribeka Ltd heeft nog niet eens een toegekend softwarepatent. Het is dan ook onmogelijk dat ze er op dit moment al afhankelijk van zijn. Ze hebben wel 2 aanvragen (EP1536385 en EP1145173) voor zuivere business method softwarepatenten, wat nog maar eens aantoont dat deze richtlijn niet alleen over software in wasmachines gaat.
  • ACT staat alom bekend als een lobby-club voor Microsoft. Laatstgenoemde durft natuurlijk niet onder eigen naam publiekelijk voor softwarepatenten pleiten.
  • Het is vrij uniek dat lobby-organisaties zich via krantenartikels richten tot Europarlementariërs om te zeggen wat ze moeten stemmen. Het geeft aan wat voor een enorme budgetten de achterliggende multinationals er voor over hebben om hun monopolie veilig te stellen.