Resultaten stemming Big Brother-richtlijn

Het heeft eventjes geduurd, maar hier is de uitslag van de individuele stemming over de "Big Brother" gegevensopslag-richtlijn. De resulaten spreken voor zich... Voor de liefhebbers: het gaat om deze amendementen [PDF]. Opmerking: deze analyse is gemaakt met een experimenteel programma, mogelijk staat er een enkele fout in, maar het totaalbeeld is in ieder geval correct.

Legende

groen = goede stem, rood = slechte stem, abst = onthouding, leeg = niet gestemd, [bron: site EP]

Nederland

Naam am. 47 am. 69 am. 75 am. 81 am. 85 Firstblock propmod résolution Partij
FFII advies yes no no no no no no no

Belder no no no no no no no no CU/SGP
Berman yes no no no no no no no PvdA
Blokland no no no no no no no no CU/SGP
Bozkurt yes no no no no no no no PvdA
Buitenweg yes no no no no no no no GroenLinks
Corbey yes no no no no no no no PvdA
Doorn no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Eurlings no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Hennis-Plasschaert no no no no no no no no VVD
Lagendijk yes no no no no no no no GroenLinks
Maat no yes yes yes yes yes yes yes CDA
Maaten no no no no no no no no VVD
Manders no no no no no no no
VVD
Mastenbroek yes no no no no no no no PvdA
Meijer yes no no no no no no no SP
Mulder no no no no no no no no VVD
Wiersma no yes yes yes yes yes yes yes PvdA
Wortmann-Kool no yes yes yes yes yes yes yes CDA
de Groen-Kouwenhoven yes no no no no no no no EuTransp
in 't Veld yes no no no no no no no D66
van Buitenen yes no no no no no no no EuTransp
van Nistelrooij no yes yes yes yes yes yes yes CDA
van den Burg yes no no no no no no no PvdA

België

Legende

groen = goede stem, rood = slechte stem, abst = onthouding, leeg = niet gestemd, [bron: site EP]
Naam am. 47 am. 69 am. 75 am. 81 am. 85 Firstblock propmod résolution Partij
FFII advies yes no no no no no no no

Belet no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Brepoels no yes yes yes yes yes yes yes NVA
Claeys no abst yes abst yes abst abst
VB
De Keyser no yes yes yes yes yes yes yes PS
De Vits no yes yes yes yes yes yes yes SP.A
Dehaene no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Deprez no yes yes yes yes yes yes yes MR
Duquesne no yes yes yes yes yes yes yes MR
El Khadraoui no yes yes yes yes yes yes yes SP.A
Grosch no yes yes yes yes yes yes yes CDH
Hutchinson no yes yes yes yes yes yes yes PS
Jonckheer abst abst abst abst abst abst abst abst ECOLO
Neyts-Uyttebroeck no yes yes yes no no yes yes VLD
Ries no yes yes yes yes yes yes yes MR
Staes yes no no no no no no no GROEN
Sterckx no yes yes yes yes yes yes yes VLD
Tarabella no yes yes yes yes yes yes yes PS
Thyssen no yes yes yes yes yes yes yes CD&V
Van Lancker no yes yes yes yes yes yes yes SP.A