26/01/04: FFII in beroep tegen Amazon 1-click-patent

Het maatschappelijk verzet tegen de mogelijke invoering van softwarepatenten in de Europese Unie kent opnieuw een sterke opleving nu binnenkort de Raad van Ministers zich moet beraden over het voorstel tot richtlijn. Er wordt volop gewerkt aan nieuw PR-materiaal dat duidelijk maakt wat de gevolgen voor Jan Modaal zouden zijn van een legalisatie van softwarepatenten. Verder heeft FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure) besloten om het Amazon "bestel-een-geschenk"-patent aan te vechten bij het Europese Octrooibureau op grond van het feit dat dit geen uitvinding is in de zin van het Europese Octrooiverdrag. Ook vinden de eisen van het FFII om rekening te houden met de ingrijpende amendementen van het Europees Parlement steeds meer steun, zowel bij politici uit verschillende hoeken als uit het bedrijfsleven.

--> zie http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/demands/index.nl.html

Op 24 september 2003 sprak het Europees Parlement zich uit voor een zeer sterk aangepaste versie van het oorspronkelijk voorstel van de Europese Commissie. Tientallen amendementen zorgden ervoor dat de uiteindelijke tekst neerkwam op een herbevestiging van het Europese Octrooiverdrag, waarin computerprogramma's expliciet uitgesloten worden van patenteerbaarheid. Tegenstanders van softwarepatenten spraken dan ook van een "overwinning van de democratie en het gezond verstand".

--> zie http://swpat.ffii.org/news/03/plen0924/index.nl.html

In een volgende fase van het potitiek besluitvoeringsproces moeten nationale ministers van de EU-lidstaten in de Raad van Ministers zich uitspreken over de versie van de richtlijn zoals deze in het Europees Parlement gestemd is. Voorstanders van deze sterk verbeterde versie vrezen dat de Raad sterk beïnvloed zal worden door nationale "experts", vaak oudgedienden uit de patentindustrie. Daarom wordt nu een tweede informatiecampagne gestart het gevaar van softwarepatenten voor innovatie in de schijnwerpers te houden.

Naast de goedlopende petitie van EuroLinux (reeds meer dan 300.000 handtekeningen), is er nu ook een sprekend voorbeeld dat de gevaren van octrooien op software illustreert voor het brede publiek. Een (fictieve) doordeweekse webwinkel die meer dan 20 EU-softwarepatenten overtreedt zal de komende maanden hét symbool worden van de strijd tegen patenten op ideeën. Onder de 20 octrooien in kwestie bevinden zich onder meer "het elektronische winkelkarretje" en JPEG, een vaak gebruikt formaat om foto's op te slaan.

--> zie http://www.softwarepatenten.be/voorbeeld/webwinkel.html (vrij te reproduceren mits vermelding softwarepatenten.be)

De gepatenteerde webwinkel zal de komende maanden te zien zijn in heel Europa, op onder meer computerbeurzen en speciaal georganiseerde informatiesessies. Vrijwilligers van FFII zullen er de bezoekers attent maken op de dreiging die boven de Europese software-industrie en e-commerce hangt. Een eerste actie, op Comdex Scandinavia in Zweden was alvast een enorm succes.

--> zie http://plone.ffii.org/events/2004/comdex01/
--> foto's: http://www.strakt.com/~jacob/swpat/ (mogen vrij gereproduceerd worden)

Als voorlopig hoogtepunt van de hernieuwde protestgolf heeft FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure) beroep aangetekend bij het Europees Octrooibureau tegen een symboolpatent van Amazon. Het gaat om het "bestel een geschenk"-softwarepatent, wat een onderdeel is van het beruchte "1-klik-kopen"-patent. Door hiertegen beroep aan te tekenen op grond van Artikel 52 van de Europese Patentconventie (EPC), wil FFII een duidelijke herbevestiging zien van het wettelijke verbod op softwarepatenten.

--> zie http://swpat.ffii.org/news/04/amaz0125/

André Rebentisch, woorvoerder van FFII, verklaart: "Het huidige patentsysteem zorgt voor brede monopolies in combinatie met peperdure administraties en dito juridische procedures. [...] In de VS is de Federal Trade Commission, na intensieve hoorzittingen, tot de conclusie gekomen dat softwarepatenten schade aanbrengen aan innovatie en vrije concurrentie. Dat sluit perfect aan bij alle empirische bewijzen die ondertussen verzameld zijn."

--> zie http://www.ffii.org.uk/ftc/ftc.html

=========================================================================

Over Softwarepatenten.be -- http://www.softwarepatenten.be

Softwarepatenten.be is een recent opgericht forum, gesteund door ontwikkelaars, KMO's, academici en computergebruikers. Het is een ideologisch neutrale organisatie die volledig steunt op vrijwilligers. Er wordt nauw samengewerkt met de AEL (Association Electronique Libre), Vrijschrift.org, OpenStandaarden.be en FFII.

Contact:
Dieter Van Uytvanck, dietvu [at] village.uunet.be
tel. +31 6 275 879 10

Jonas Maebe, jmaebe [at] elis.ugent.be
tel. 0485 36 96 45

----

Over FFII -- http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure, FFII) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 250 leden, 300 bedrijven en 15.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.

Contact:
Hartmut Pilch, München, phm [at] a2e.de
tel. 0049-89-18979927

----

Over EuroLinux -- http://www.eurolinux.org

De Eurolinux Alliantie is een open coalitie van commerciële bedrijven en non-profit organisaties die samenwerken om een bloeiende Europese softwarecultuur die gebaseerd is op auteursrecht, open standaarden, vrije concurrentie en open bronsoftware zoals Linux te promoten en beschermen.

=========================================================================