Schrijfactie Raad van Ministers

UPDATE: Er is een nieuwe schrijfactie, nu naar het EP, zie daarvoor http://www.softwarepatenten.be/schrijfactie/ep.

Het Europees Parlement stemde in september voor sterke beperkingen op softwarepatenten. Maar deze lopen de kans om opzij geschoven te worden door de Raadsformatie "concurrentievermogen" op 10 november. Oudgedienden uit de octrooisector van over heel Europa proberen al om te "onderhandelen" over een draaiboek van die bijeenkomst.

Zonder een sterk signaal van de bevolking wordt algemeen aangenomen dat de Raad zal kiezen om verder te werken met een tekst uit november 2002, die zelfs nefaster is dan het beruchte McCarthy-rapport. De regels van het EU-parlement voor de tweede lezing maken het erg moeilijk voor EU-parlementsleden om een slechte tekst van de Raad te verbeteren.

De Belgische vertegenwoordigers in de Raad zijn Fientje Moerman (minister van economie) en Philippe Busquin. Het is van belang hen te laten weten waarom softwarepatenten een slecht idee zijn en waarom het voorstel van de Raad uit november 2002 geen goede basis vormt voor een evenwichtige richtlijn.

(Als je ergens anders in Europa woont, of zelfs buiten de EU, kijk dan even op deze pagina van FFII wie je kan contacteren en wat je kan doen.)

Inhoud van deze oproep

Hoe belangrijk is de beslissing van de Raad van Ministers?

HEEL BELANGRIJK. De regels van het Europees Parlement voor de tweede lezing (na de beslissing van de Raad) maken het bijzonder moeilijk voor de Europarlementariërs omdat elk amendement een absolute meerderheid nodig heeft onder alle 623 leden van het EU-parlement -- dus veel meer dan de gewone 50% van al wie aanwezig is op de zitting.

Wat is het standpunt van België?

Totnogtoe is er geen officieel standpunt bekend van België. Tijdens de stemming van het Europees Parlement op 24 september stemde een meerderheid van de Belgische EU-parlementsleden tegen softwarepatenten, maar dit is geen garantie voor het standpunt in de Raad. We hopen met deze schrijfactie een antwoord te krijgen op onze vraag om softwarepatenten niet te legaliseren.

Het standpunt tot op heden van andere (invloedrijke!) landen is wel bekend. Zo werd de UK vooral geleid door het Octrooibureau van de UK. Dat steunt de tekst van de Raad van november 2002 waaraan meegeschreven is door verschillende Europese octrooibureaus. De tekst in kwestie ondersteunt het patenteren van software, terwijl de tekst van het Europees Parlement uit september 2003 dat niet doet.

Wat is het standpunt van Nederland?

Een analyse van de stemming in het Europees Parlement spreekt voor zich. Op nationaal gebied weten we dat het ministerie van EZ op het punt staat om het standpunt van de Raad goed te keuren (=slecht!). Het is dus erg belangrijke om minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip te contacteren.

Zijn softwarepatenten goed voor softwareontwikkelaars?

NEE. Softwarepatenten zijn slecht voor e-commerce, slecht voor KMO's / het MKB en slecht voor de innovatie. Daarom hebben leidinggevende economen, wetenschappers, KMO-vertegenwoordigers en EU-parlementsleden het Europees Parlement gevraagd om tegen softwarepatenten te stemmen.

Voorstanders van e-patenten gaan dikwijls uit van de eenvoudige gelijkheid patenten = innovatie = groei. Eén van de interessantste artikels dat hier tegen in gaat is "e-Patents and financial investing" van Laura Creighton, een risico-investeerder in software. Het legt uit waarom softwarepatenten niet noodzakelijk, en gewoonlijk zelfs niet bruikbaar zijn, en verrassend weinig echte bescherming bieden.

Wat moeten de minister en de commissaris weten?

 • Onze belangrijkste vraag is dat de Raad van Ministers zijn tekst uit november 2002 grondig aanpast, en de amendementen die door het Europees Parlement goedgekeurd zijn erin verwerkt.

 • Zeer belangrijk is de overheid er van te overtuigen dat softwarepatenten een slecht idee zijn. De minister en de commissaris zouden niet zomaar kritiekloos het advies van Octrooibureaus mogen aannemen. Momenteel zijn octrooibureaus zowel rechter als berechtigde, en even geneigd om te kiezen voor echte limitering van patenten als kalkoenen bereid zijn om voor Kerstmis te stemmen. De verantwoordelijken moeten uitgedaagd worden om te zelf na te denken over wat in het belang is van de Belgische software-industrie en alle Belgische computergebruikers.

 • Vrije software wordt rechtstreeks bedreigd door softwarepatenten. Maar het is essentieel dat de campagne tegen softwarepatenten niet alleen het "speciale pleiten" is van voorstanders van Open Source - "vrije liefde, open-standaard, freeware fanaten" zoals een patentadvocaat het noemde. De héle softwaresector zou beschadigd worden door patentering en vervolging. Als je schrijft over vrije software, maak dan a.u.b. duidelijk hoe belangrijk het is voor de hele softwarebranche en commerciële eindgebruikers.

 • De richtlijn claimt dat de patentering van nieuwe "technische apparaten" toegelaten is, maar niet de patentering van "generische zuivere software". Maar het Europees Octrooibureau (EO) beschouwt zowat elke software-innovatie als "technisch". Zonder een expliciete definitie, zullen de Europese gerechtshoven verplicht zijn om de EO-doctrine over te nemen. De belangrijkste aanpassing van het EU-parlment is de nieuwe duidelijke definitie van wat en wat niet "technisch" is.

 • De tekst uit november 2002 maakt ook abstracte gegevensverwerking tot een gebied van de technologie, heeft geen artikel 6a om interoperabiliteit toe te laten en zou programmaclaims toelaten, zodat alleen al het bespreken van programmacode op een website een rechtstreekse inbreuk tegen een patent kan zijn.

 • De meeste softwarepatenten zijn  in handen van Amerikaanse en Japanse firma's zoals dit taartdiagram aangeeft. Softwarepatenten toelaten in Europa zou alleen de VS en Japans bevoordelen aangezien patenteigenaars uit die landen hun octrooien in Europa zouden kunnen afdwingen, terwijl ze daar momenteel niet afdwingbaar zijn.

 • De ministers en commissarisen van de Europese Commissie moeten de tekst van november 2002 herzien. Elke brief telt.

Wie contacteren?

Brederodestraat 9

B-1000 Brussel

Fax: +32 (0)2-514.46.83

fientje.moerman@kab.moerman.fed.be (met CC naar christophe.vanvaerenbergh@kab.moerman.fed.be)


Europese Commissie
Directoraat-generaal voor Onderzoek
SDME 02/83
B-1049 Brussel
Fax: +32-(0)2-295.82.20
research@cec.eu.int (met CC naar tania.friederichs@cec.eu.int)

Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Fax: +31(0)70 379 6169
l.j.brinkhorst@minez.nl (met CC naar l.vanzijp@minez.nl en s.boitelle@minez.nl)
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Fax: +31(0)70 379 6169
c.e.g.vanGennip@minez.nl (met CC naar
e.g.slinger@minez.nl)
 • ZEND EEN KOPIE van je brief naar brieven @ softwarepatenten.be . Op die manier hebben we een overzicht van het succes van de actie.

Hoe effectief te werk gaan?

 • DOEN: maak je brief persoonlijk. Leg uit wie jij bent, hoe dit onderwerp jou beïnvloedt, en waarom het jou aanbelangt.

 • NIET DOEN: hetzelfde schrijven als alle anderen. Beleidsvoerders negeren standaardbrieven. Beslis wat het meest logische of belangrijkste uitgangspunt is vanuit jouw positie, en breng andere punten aan rond die rode draad.

 • Wat doen als je iets van volgende zaken vertegenwoordigt:

  • een KMO: vertel de minister waarom en hoe de invoering van softwarepatenten jouw zaak zou beïnvloeden. Wees er zeker van om je omzet en aantal werknemers te vermelden -- echt kapitaal en echte jobs staan op het spel.
  • een gebruiker van software: vertel de minister wat je afschrikt aan monopolisering en verlies aan keuze
  • een lid van een politieke partij, een vakbond, een universiteit, een cosumentenorganisatie, een bedrijvenverbond, of een andere soort van organisatie: denk erover hoe je je organisatie kan mobiliseren om zijn stem te laten horen.
  • een consultant: leg je klanten - en de minister - uit waarom softwarepatenten het voor jou moeilijker zullen maken om hun problemen op te lossen.
 • DOEN: wees beleefd, redelijk en goed geïnformeerd (onredelijk misbruik helpt niet). Concentreer je en wees to the point. Als je brief erg lang is, schrijf dan een uitgebreide samenvatting van 1 pagina, die de belangrijkste punten opsomt, en gebruik het als een overzicht voor je gedachtengang in de hele brief.

 • DOEN: verspreid het woord. Er is erg weinig tijd, en we moeten een grote invloed uitoefenen. Dus, als je geen wetgeving wil zien die onbelemmerd softwarepatenten toelaat, geef de boodschap dan door aan andere mensen. Moedig hen aan om te schrijven.

Hoe contact houden