Europese verkiezingen: Rapport van de EP-leden

UPDATE: ga naar het rapport voor de Europese verkiezingen van 2009

Totaalscores

Deze score is gebaseerd op het gemiddelde stemgedrag bij de stemming over softwarepatenten en die over de richtlijn "handhaving Intellectuele Eigendomsrechten" (ook gerelateerd aan softwarepatenten). Wie zich sterk tegen softwarepatenten verzet, krijgt een hoge score. (Zie ook de legende). Wie zich bij de Europese verkiezingen van 13 juni wil baseren op de politieke praktijk om te stemmen, kan dit gebruiken als stemwijzer.

Er is overigens ook een rapport van de Nederlandse Europarlementairen en de andere Europese MEPs.

Een overzicht van welke Belgische en Nederlandse partijen (of mensen binnen bepaalde partijen) ons actief geholpen hebben om een meerderheid tegen softwarepatenten te bekomen in het Europese Parlement kan je hier vinden.

Naam Fractie Partij Softwarepatenten IPRED Totaal
DHAENE, Jan PSE SP.a 95% 100% 96%
FRASSONI, Monica Groenen/EFA Ecolo 95% 100% 96%
JONCKHEER, Pierre Groenen/EFA Ecolo 95% 100% 96%
LANNOYE, Paul A.A.J.G. Groenen/EFA Ecolo 95% 100% 96%
MAES, Nelly Groenen/EFA Spirit 95% 100% 96%
STAES, Bart Groenen/EFA Groen! 95% 100% 96%
SÖRENSEN, Patsy Groenen/EFA 85% 100% 89%
ZRIHEN, Olga PSE PS 85% 100% 89%
VAN LANCKER, Anne E.M. PSE SP.a 80% 100% 85%
CLAEYS, Philip N.I. Vlaams Blok 100% 29% 81%
DILLEN, Koenraad N.I. Vlaams Blok 100% 29% 81%
VAN BREMPT / EL KHADRAOUI PSE SP.a 70% 100% 78%
DEHOUSSE, Jean-Maurice PSE PS 55% 100% 67%
ANDRÉ-LÉONARD, Anne ELDR MR 85% 0% 63%
STERCKX, Dirk ELDR VLD 85% 0% 63%
VAN HECKE, Johan ELDR VLD 85% 0% 63%
GROSCH, Mathieu J.H. PPE-DE CSP 70% 0% 52%
DEPREZ, Gérard M.J. PPE-DE MCC 65% 0% 48%
RIES / ROUSSEAUX ELDR MR 65% 0% 48%
HANSENNE, Michel PPE-DE CDH 60% 0% 44%
SMET, Miet PPE-DE CD&V 30% 0% 22%
DE CLERCQ, Willy C.E.H. ELDR VLD 25% 0% 19%
DE KEYSER, Véronique PSE PS 0% 57% 15%
BEYSEN, Ward N.I. Lib. Appel 10% 0% 7%
THYSSEN, Marianne L.P. PPE-DE CD&V 5% 0% 4%


Het gemiddelde is berekend aan de hand van het aantal amendementen: "Softwarepatenten" telt mee voor 74% (= 20 amendementen), "IPRED" voor 26% (= 7 amendementen).

Scores stemming Softwarepatenten (24 september 2003)

Opmerking: omdat de stemming bijzonder complex was (120 amendementen, ingewikkelde opsplitsingen, last-minute aanpassingen) is het mogelijk dat de scores niet volledig overeenstemmen met de bedoelingen van de parlementairen. Hou dus rekening met een aanvaardbare foutmarge van 5 à 10%.

Naam Fractie Partij 52 29 69 97 16/1 16/2 16p2 70 60 72 76/1 76/2 71/1 71/2 81 34 74 75 pm rl Totaal
ANDRÉ-LÉONARD, Anne ELDR MR 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 85%
BEYSEN, Ward N.I. Lib. Appel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10%
CLAEYS, Philip N.I. Vlaams Blok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
DE CLERCQ, Willy C.E.H. ELDR VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 25%
DEHOUSSE, Jean-Maurice PSE PS 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 55%
DE KEYSER, Véronique PSE PSNiet aanw.
DEPREZ, Gérard M.J. PPE MCC 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 65%
DHAENE, Jan Groenen/EFA Agalev 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95%
DILLEN, Koenraad N.I. Vlaams Blok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100%
FRASSONI, Monica Groenen/EFA Ecolo 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95%
GROSCH, Mathieu J.H. PPE CSP 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 70%
HANSENNE, Michel PPE CDH 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 60%
JONCKHEER, Pierre Groenen/EFA Ecolo 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95%
LANNOYE, Paul A.A.J.G. Groenen/EFA Ecolo 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95%
MAES, Nelly Groenen/EFA Spirit 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95%
RIES, Frédérique ELDR MR 0 1 0 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 65%
SMET, Miet PPE CD&V 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 30%
SÖRENSEN, Patsy Groenen/EFA
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
85%
STAES, Bart Groenen/EFA Agalev 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95%
STERCKX, Dirk ELDR VLD 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 85%
THYSSEN, Marianne L.P. PPE CD&V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5%
VAN BREMPT, Kathleen PSE SP.a 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 70%
VAN HECKE, Johan ELDR VLD 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 85%
VAN LANCKER, Anne E.M. PSE SP.a 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 80%
ZRIHEN, Olga PSE PS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 85%
Totaal % steun door België

40 64 68 76 40 68 60 84 80 76 80 76 84 64 76 96 80 72 44 36 68

De score is gebaseerd op overeenkomst met de FFII-stemlijst voor de stemming van 24 september.

Scores stemming richtlijn handhaving Intellectuele-Eigendomsrechten (9 maart 2004)

Naam Fractie Partij 103 104S 111 53 54 PM RL Totaal
ANDRÉ-LÉONARD, Anne ELDR MR 0 0 0 0 0 0 0 0%
BEYSEN, Ward N.I. Lib. Appel 0 0 0 0 0 0 0 0%
CLAEYS, Philip N.I. Vlaams Blok 0 0 0 1 1 0 0 29%
DE CLERCQ, Willy C.E.H. ELDR VLD 0 0 0 0 0 0 0 0%
DEHOUSSE, Jean-Maurice PSE PS 1 1 1 1 1 1 1 100%
DE KEYSER, Véronique PSE PS 0 0 1 1 1 0 1 57%
DEPREZ, Gérard M.J. PPE-DE MCC 0 0 0 0 0 0 0 0%
DHAENE, Jan PSE Agalev 1 1 1 1 1 1 1 100%
DILLEN, Koenraad N.I. Vlaams Blok 0 0 0 1 1 0 0 29%
FRASSONI, Monica Groenen/EFA Ecolo 1 1 1 1 1 1 1 100%
GROSCH, Mathieu J.H. PPE-DE CSP 0 0 0 0 0 0 0 0%
HANSENNE, Michel PPE-DE CDH 0 0 0 0 0 0 0 0%
JONCKHEER, Pierre Groenen/EFA Ecolo 1 1 1 1 1 1 1 100%
LANNOYE, Paul A.A.J.G. Groenen/EFA Ecolo 1 1 1 1 1 1 1 100%
MAES, Nelly Groenen/EFA Spirit 1 1 1 1 1 1 1 100%
ROUSSEAUX, Jacqueline ELDR MR 0 0 0 0 0 0 0 0%
SMET, Miet PPE-DE CD&V 0 0 0 0 0 0 0 0%
SÖRENSEN, Patsy Groenen/EFA
1 1 1 1 1 1 1 100%
STAES, Bart Groenen/EFA Agalev 1 1 1 1 1 1 1 100%
STERCKX, Dirk ELDR VLD 0 0 0 0 0 0 0 0%
THYSSEN, Marianne L.P. PPE-DE CD&V 0 0 0 0 0 0 0 0%
El Khadraoui, Saïd PSE SP.a 1 1 1 1 1 1 1 100%
VAN HECKE, Johan ELDR VLD 0 0 0 0 0 0 0 0%
VAN LANCKER, Anne E.M. PSE SP.a 1 1 1 1 1 1 1 100%
ZRIHEN, Olga PSE PS 1 1 1 1 1 1 1 100%
Totaal % steun door België

44% 44% 48% 56% 56% 44% 48% 49%

De score is gebaseerd op overeenkomst met de FFII-stemlijst voor de stemming van 9 maart.

Legende

Puntentelling

1 = stem tegen softwarepatenten
0 = stem voor softwarepatenten / niet gestemd

pm = proposition modifiée = aanvaarding van de geamendeerde tekst
rl = résolution legislative = aanvaarding van de gehele directieve

Hierbij wordt het volgende principe aangehouden: wie de FFII-stemlijst volgt is tegen softwarepatenten, ander stemgedrag is ten gunste van softwarepatenten. Wie zich het meest tegen softwarepatenten verzet, krijgt de hoogste score.

Opmerking: alleen de artikels met hoofdelijke stemming zijn opgenomen (Dit zijn de enige beschikbare individuele gegevens.)

Rapporten voor andere landen