België

Open brief i.v.m. regeerakkoord

Opmerking: het voorlopig VLD-standpunt waarover sprake is, is dat van EP-lid Willy De Clercq. Het standpunt van andere VLD EP-leden zoals Dirk Sterckx wijkt hier sterk van af. Zie voor een individuele analyse het rapport van de EP-leden.

Geachte mevrouw de minister,
Geachte eerste minister,
Geachte leden van het Europees parlement,

Bij het lezen van het recente regeerakkoord viel het me op dat vele
krachtpunten erin sterk in strijd zijn met het voorlopige

Parlementaire vragen i.v.m. softwarepatenten

4 november 2003 (commissie wetenschap & economie)

Bron: http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf\51\ic040.pdf

Samengevoegde vragen van
Syndicate content