stemming IPRED2

Aanstaande woensdag -25 april- stemt het Europees Parlement over de IPRED2-richtlijn. De kans bestaat dat zowat elke denkbare inbreuk tegen "intellectuele eigendommen" strafrechtelijk vervolgbaar wordt. Denk aan downloaden, schending van (software)patenten, etc. Om dit te voorkomen is het dringend nodig actie te ondernemen. Op de EFF Europe-site vind je wat je zelf kan ondernemen. Meer achtergrondinformatie is te vinden bij FFII.