Gemeenschapsoctrooi: softwarepatenten, poging 3

Het hing al in de lucht vlak na het wegstemmen van de softwarepatenrichtlijn door het Europees Parlement: een nieuwe poging om -met een andere vermomming- softwarepatenten te legaliseren in Europa. Een kort overzicht van de huidige context (gebaseerd op deze situatieschets):

  1. In 1999 en 2000 probeerden de Europese Commissie en het Europees Octrooibureau via een diplomatieke conferentie software te schrappen van de lijst van zaken die niet patenteerbaar zijn. Zonder succes.
  2. In ronde 2 (tot juli 2005) probeerde de Commissie dan maar om de richtlijn over "computer-geïmplementeerde uitvindingen" goedgekeurd te krijgen. Dankzij het EP en een breed maatschappelijk verzet werd ook dit plan afgevoerd.
  3. De plannen voor een gemeenschapsoctrooi, een Europees patent dat geldig is in alle lidstaten, worden weer van stal gehaald. Op zich is er niks mis met zo'n gemeenschappelijk patent. Wie echter de kleine lettertjes van de huidige voorstellen leest komt al snel tot de conclusie dat het gevaar bestaat dat de huidige verleningspraktijk (dus inclusief softwarepatenten) van het EOB in een wet wordt omgezet. Kortom: opnieuw legalisering van softwarepatenten.

De Europese Commissie heeft nu een bevraging georganiseerd over het gemeenschapsoctrooi. Dit is de eerste stap in een hele procedure om het gemeenschapspatent weer op de politieke agenda te plaatsen. Zeer binnenkort zullen we een analyse en voorbeeldantwoorden (in het Nederlands) publiceren.