Open brief i.v.m. regeerakkoord

Opmerking: het voorlopig VLD-standpunt waarover sprake is, is dat van EP-lid Willy De Clercq. Het standpunt van andere VLD EP-leden zoals Dirk Sterckx wijkt hier sterk van af. Zie voor een individuele analyse het rapport van de EP-leden.

Geachte mevrouw de minister,
Geachte eerste minister,
Geachte leden van het Europees parlement,

Bij het lezen van het recente regeerakkoord viel het me op dat vele
krachtpunten erin sterk in strijd zijn met het voorlopige
VLD-standpunt
i.v.m. de Europese softwarepatenten-directieve.

Het gaat om volgende zaken:

* Het creëren van nieuwe kennisjobs.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat softwarepatenten innovatie
negtief beïnvloeden. Minder innovatie, is minder groei en dus minder
kennisjobs.

* Nieuwe stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling.

Het is eveneens wetenschappelijk aangetoond dat de budgetten voor octrooien op software
bij de O&O-afdelingen worden weggehaald.

* Vereenvoudigde procedures voor KMO's.

De Belgische KMO's willen geen softwarepatenten (cfr. Unizo).
Softwarepatenten zouden hen in een voortdurend onzekere juridische
situatie brengen. Om nog te zwijgen over de administratieve ramp die
dit met zich meebrengt (onderzoek naar bestaande octrooien, juridische
verdediging, ...).

* Meer eerlijke concurrentie.

Softwarepatenten stimuleren door hun specifieke aard (gemakkelijk in
te dienen, zeer breed, zeer abstract) de monopolisering van de markt.
Terwijl grote bedrijven makkelijk 10.000 softwarepatenten kunnen
verwerven en daarmee gaan handelen, gaan veel KMO's ten onder aan de
gerechtskosten van onterechte patentclaims.

* De strijd tegen de financieel-economische delinquentie.

Omdat softwarepatenten patenten op ideeën zijn, is het bijzonder
makkelijk om triviale zaken te patenteren (ondanks de "controles" door
het Europees Octrooibureau). Op die manier kunnen bedrijven makkelijk
fictieve activa creëren, wat financiële fraude stimuleert.

* Meer burger- en participatiedemocratie.

91% van de deelnemers aan een Europese raadpleging bedrijven ziet geen
heil in softwarepatenten. Meer dan 160.000 Europeanen hebben een
petitie tegen software-octrooien getekend. Europese parlementsleden
van alle Europese landen worden voortdurend gebeld en gemaild door
ongeruste KMO'ers, ICT'ers en academici.

Voor verdere referenties en cijfers verwijs ik u graag door naar
http://swpat.ffii.org (Europa) en http://www.softwarepatenten.tk
(België).

Zoals u ziet wil de burger geen softwarepatenten. In deze context
wijs ik er ook graag op dat _alle_ Vlaamse partijen op de VLD na zich
officieel tegen softwarepatenten hebben uitgesproken.
( zie http://www.softwarepatenten.tk )

Bij de Europese verkiezingen van 2004 zullen de verschillende
organisaties die het verzet tegen de software-octrooien
vertegenwoordigen er uiteraard alles aan doen om hiervan een
belangrijk verkiezingsonderwerp te maken. Dit is immers een Europees
onderwerp dat de kiezer interesseert en hem na aan het hart ligt.

Ik hoop dan ook dat het voorlopige VLD-standpunt nog aangepast wordt
in het belang van de Europese KMO's, de vrijheid van publicatie en de
toekomst van de Europese ICT-sector. Ik sta uiteraard steeds tot uw
beschikking voor verdere opmerkingen of vragen.

Met vriendelijke groeten,

Dieter Van Uytvanck