Nederland

Spoeddebat softwarepatenten: motie haalt het net niet

Niet alleen in België staan softwarepatenten weer in de schijnwerpers. In de Nederlandse Tweede Kamer was er deze week een spoeddebat. Daarbij werd een motie ingediend met de vraag om de formele bekrachtiging in de Raad uit te stellen tot er een besluit is genomen over de herstartmotie in het Europees Parlement. De motie haalde het helaas net niet (57 stemmen voor, 59 tegen). Verdienen een eervolle vermelding wegens steun aan deze motie: ChristenUnie, D66, GroenLinks, LPF, PvdA en SP. Uiteraard hebben we een uitgebreid verslag, inclusief een video- en geluidsopname.

Demonstratie VOOR innovatie ZONDER softwarepatenten in Amsterdam

Actievoerders zullen woensdag 29 september vanaf 13:30 op de Dam in Amsterdam rapporten uitdelen van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, waaruit blijkt dat softwarepatenten een bedreiging vormen voor de Europese kenniseconomie. Dit naar aanleidig van een bijeenkomst van EU-beleidsvoerders over de Lissabonstrategie in hotel Krasnapolsky. Minister Brinkhorst, notoir voorstander van softwarepatenten en vertegenwoordiger van het Nederlandse EU-voorzitterschap, zal er hetzelfde rapport voorstellen.

Nieuwe kamervragen in Nederland

Martijn van Dam en Arda Gerkens hebben onlangs een reeks nieuwe kamervragen voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. Het is duidelijk dat ze niet tevreden zijn over de manier waarop de motie is "uitgevoerd".

Overigens wordt in de wandelgangen verteld dat minister Brinkhorst onlangs in de commissie industrie van het Europees Parlement kritische vragen gekregen heeft over zijn houding in verband met softwarepatenten. Naar verluidt was hij zichtbaar geërgerd en gaf hij een ontwijkend antwoord.

Transcriptie kamerdebat NL 1 juli

Aansluitend bij onze opnames van het kamerdebat van 1 juli, is er nu ook een schriftelijk verslag. Enkele opmerkingen bij zaken waarover onduidelijkheid bestond tijdens het debat:

  • Elk amendement van het Europees Parlement heeft in tweede lezing wel degelijk een absolute meerderheid nodig. Dat betekent dat meer dan de helft van alle EP-leden ervoor moet stemmen. Normaal gezien is de helft van het aantal EP-leden dat aanwezig is genoeg. Bron: verdrag van de Europese Unie, artikel 251.2 (c)

  • Het is perfect mogelijk om de stem bij een formele stemming in de Raad te veranderen. Bron: rapport voor FFII van 2 EU-deskundigen

Verslag plenair kamerdebat NL

De Tweede Kamer debatteerde vandaag verder in het Verlengd Algemeen Overleg over softwarepatenten. Daarin werd met een ruime kamermeerderheid besloten dat Nederland zijn stem voor softwarepatenten in de Raad in moet trekken. Dat is te lezen in de goedgekeurde motie. De motie om expliciet tegen de Raadstekst te stemmen haalde het niet. Het debat is uiteraard opnieuw beschikbaar als audiobestand (MP3 en Ogg Vorbis), en daarnaast hebben we ook voor een samenvatting gezorgd. Ook de stemming zelf is te beluisteren (MP3 en Ogg Vorbis).

Tweede Kamer NL: oneens met steun voor raadstekst

De kamercommissie Economische Zaken kwam gisteren in een bewogen debat tot de conclusie dat de eerdere Nederlandse steun voor het voorstel van de Raad onterecht was. Alle partijen, op de VVD na, zullen dan ook een motie steunen waarin Brinkhorst en Van Gennip verzocht worden om zich te onthouden bij de formele stemming van de eerder overeengekomen tekst. Dat zou dus neerkomen op een terugtrekking van de Nederlandse stem, wat een zeer sterk signaal is. Volgende week wordt deze motie waarschijnlijk gestemd door de 2de Kamer.

Meer informatie:

Verslag spoeddebat softwarepatenten (3 juni 2004)

Er is nu een (schetsmatig) verslag beschikbaar van het spoeddebat in de Tweede Kamer waarin staatssecretaris Van Gennip aan de tand werd gevoeld over de steun van Nederland aan de tekst van de Raad. Helaas zijn er geen opnames beschikbaar, het debat werd op het laatste moment verplaatst naar een lokaal zonder opname-apparatuur.

An English translation is available...
Zie ook het officiële verslag

Nederland ziet problemen in tekst Raad maar stemt toch voor

De Nederlandse delegatie (o.l.v. minister Brinkhorst) deed vandaag een markante uitspraak op de openbare zitting van de Raad:

So I try to weigh up the pros and cons of this. I know that there is a potential for a problem, but at the end of the day we have decided we are in favour of the directive.

Op zijn minst merkwaardig: men ziet nu al problemen, maar aanvaardt toch de tekst. De duizenden bezorgde mensen die minister Brinkhorst en staatssecretaris van Gennip mailden worden gewoon terzijde geschoven.

Syndicate content