Demonstratie VOOR innovatie ZONDER softwarepatenten in Amsterdam

Actievoerders zullen woensdag 29 september vanaf 13:30 op de Dam in Amsterdam rapporten uitdelen van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, waaruit blijkt dat softwarepatenten een bedreiging vormen voor de Europese kenniseconomie. Dit naar aanleidig van een bijeenkomst van EU-beleidsvoerders over de Lissabonstrategie in hotel Krasnapolsky. Minister Brinkhorst, notoir voorstander van softwarepatenten en vertegenwoordiger van het Nederlandse EU-voorzitterschap, zal er hetzelfde rapport voorstellen.

Brinkhorsts ministerie van EZ publiceerde onlangs het rapport "Rethinking the European ICT Agenda", dat geschreven werd door het prestigieuze consultancybureau PricewaterhouseCoopers. Het bevat 10 aanbevelingen om Europa om te vormen tot de meest dynamische kenniseconomie ter wereld (de Lissabonstrategie). Eén daarvan is het uitsluiten van patenten op software, wat totaal in tegenspraak is met het huidige beleid van EZ.

Om de deelnemers aan de conferentie daarop te wijzen zullen actievoerders een spandoek uitstallen met daarop de passage over softwarepatenten uit het rapport. Daarnaast zullen ze de bezoekers via pamfletten erop wijzen dat de Nederlandse Tweede Kamer minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip al eerder op de vingers tikte voor hun steun aan Europese octrooien op software.

Dieter Van Uytvanck, woordvoerder van FFII, verklaart:
Keer op keer blijkt uit onderzoek dat softwarepatenten een reëel gevaar vormen voor de kenniseconomie. Naast het EZ-rapport maken ook de Deutsche Bank en MIT-onderzoeker James Bessen gehakt van het idee dat deze innovatie stimuleren. Het budget voor onderzoek & ontwikkeling zakt gemiddeld met 15% na de invoering van software-octrooien, omwille van de juridische kosten.

Met onze actie willen we duidelijk maken dat KMO's, academici, IT'ers en consumenten volledig achter de Lissabondoelstellingen staan. Maar dan moeten de beleidsvoerders ook een goed klimaat scheppen voor de kenniseconomie, en dat kan alleen zonder softwarepatenten.
Richard Stallman, legendarisch software-ontwikkelaar en vurig voorstander van een vrij innovatieklimaat, wordt om 16:00 verwacht voor een korte toespraak.

Meer informatie

* last-minute informatie en auteursrechtvrije foto's:
http://wiki.vrijschrift.nl/DemoAmsterdam

* Rapport van PwC:
http://www.ffii.be/pwc

* Teksten en studies:
http://www.ffii.be/referenties

* Discussie in Nederlandse 2de Kamer:
http://www.ffii.be/kamerdebat3
http://www.ffii.be/kamerdebat3_verslag

Contact

Dieter Van Uytvanck
dieter /at/ vrijschrift.nl
tel. +31 6 275 879 10 / +32 499 16 70 10

Jonas Maebe
jmaebe /at/ elis.ugent.be
tel. +32 485 36 96 45

Over FFII -- http://www.ffii.be, http://swpat.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation  for a Free Information Infrastructure, FFII) is een non-profit
organisatie die bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen  gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden.  Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000 sympathisanten hebben  FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke  debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.