Nederlands parlement neemt motie aan om softwarepatenten te stoppen

Den Haag, 10 februari 2005 -- Het Nederlandse parlement heeft zojuist een motie aangenomen die de regering vraagt te verhinderen dat de softwarepatenten-directieve als A-item op de agenda van de Raad van ministers verschijnt vóór de Commissie de vraag van het Europees parlement tot herstarten van de directieve beantwoord heeft. Staatssecretaris Van Gennip heeft bevestigd dat ze de motie zal  uitvoeren zoals ze bedoeld is. De bal ligt nu in het kamp van de Commissie.

Halfweg het voorafgaande debat gaf Van Gennip toe dat ze het  "onverstandig" zou vinden als Luxemburg het onderwerp volgende week op de agenda zou plaatsen. Een daaropvolgende vraag van het parlement waarom ze dan het uitstel niet wou ondersteunen plaatste haar in een moeilijke positie. Haar enige verdediging was dat ze het voorzitterschap van de Raad niet wou hinderen.

De motie, ingediend door Arda Gerkens van de SP, werd later aangenomen met een krappe meerderheid van 71 stemmen voor en 69 tegen. De  ja-stemmen kwamen van PvdA, SP, GroenLinks, D66, Christenunie en LPF.  CDA, VVD en SGP stemden tegen. Van Gennip was niet erg happig om zich  bij de motie neer te leggen, maar bevestigde desalniettemin deze te  zullen volgen.

De motie is belangrijk omdat ondanks de vraag van de Commissie Juridische Zaken (JURI) van het Europees parlement aan de Commissie om een nieuw voorstel te doen de Raad nog steeds poogde zijn controversiële tekst aan te nemen.

De voorbije weken hadden verscheidene bronnen aangegeven dat de directieve als A-item (voor de vorm, zonder discussie) op de agenda van de Raad voor Economie en Financiën zou terechtkomen, op de bijeenkomst van 17 februari om 10 u. Diezelfde dag, op de middag, zal de Conferentie van voorzitters van het Europees parlement normaalgezien formeel de vraag tot herstart van de juridische commissie doorgeven aan de Commissie.

"Door te proberen de vraag van de voorzitters én het antwoord van de  Commissie voor te zijn heeft de Raad geprobeerd te blijven ontkennen dat er iets fout zit.", zegt Jonas Maebe, bestuurslid van FFII. "Het  Nederlandse parlement legt de worstenmachine van de Raad tijdelijk stil, zodat de andere EU-instellingen tijd krijgen om hun zaken te bejegenen zoals het hoort. Ik hoop alleen dat de Nederlandse regering de motie echt zal uitvoeren."

In juli 2004 had het Nederlandse parlement al een motie aangenomen die de regering opriep haar verdere steun aan de Raadstekst te onthouden. De Nederlandse regering weigerde toen die motie uit te voeren. Ze  verklaarde toen enkel van positie te veranderen als de discussie heropend zou worden.

Op 17 februari organiseert FFII in Brussel een steundemonstratie voor de Conferentie van voorzitters van het EP en voor het Nederlandse parlement. 17 februari is de dag waarop de Raad van plan was de tekst  uit mei 2004 als A-item aan te nemen. Een persconferentie volgt in het Marriott Renaissance, Parnassusstraat 19, van 13u30 tot 14u30.

Commentaren van Betrokken Politici

Arda Gerkens (Nederlands parlementslid, SP, initiatiefneemster achter de motie):

In het licht van de nieuwe samenstelling van het Europees parlement kunnen we een gunstige uitslag verwachten, verwerpen dus van de controversiële softwarepatenten. Softwarepatenten zijn compleet onfair, ze zouden onder andere uitermate de grote ondernemingen bevoordelen ten koste van kleine ontwikkelaars. Dit is een mooie overwinning voor zowel kleine IT-ondernemingen als de democratische manier van werken in Europa. Een goede gelegenheid om te vieren!

Kees Vendrik (Nederlands parlementslid, GroenLinks)

Ik ben zeer gelukkig dat de strategie van volhouden en doorzetten, steeds weer de staatssecretaris naar de plenaire vergadering roepen, nu resultaat heeft opgeleverd. Het signaal aan de Raad is nu duidelijk: laat het Europees parlement zijn vraag aan de Commissie voorleggen en laat de Commissie beslissen de eerste lezing te hernemen.

Extra informatie

- De aangenomen motie
http://www.softwarepatenten.be/motiegerkens

- Demonstratie en persconferentie in Brussel
http://demo.ffii.org/demo0502/

- Commentaren van parlementslid Arda Gerkens
http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/2993

Contact

Jonas Maebe:
jmaebe@elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter@vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 275 879 10

Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.