Tweede Kamer herstelt vertrouwen in democratie

In een ongelofelijk spannende stemming (71 tegen 69) heeft de Nedelandse Tweede Kamer vandaag gestemd om de Raadstekst te bevriezen tot de Europese Commissie een antwoord geeft op de vraag van het Europees Parlement om de procedure te herstarten. Concreet vergroot dit aanzienlijk de kans dat de tekst van de Raad uit mei 2004 de prullenbak ingaat. Het Europees Parlement krijgt hopelijk van de Commissie de kans om opnieuw een eerste lezing te houden, zodat Europa definitief verlost wordt van softwarepatenten.

Een dankjewel is op zijn plaats voor de SP (in het bijzonder Arda Gerkens, indiener van de motie), GroenLinks, PvdA, D66, LPF en de Christenunie! CDA, VVD en SGP stemden tegen de motie.

De motie:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging

overwegende, dat het een unicum is dat het Europees Parlement Artikel 55 van het Reglement van het Europees Parlement in wil roepen,

overwegende, dat het niet afwachten van het antwoord van de Commissie op het verzoek van het Europees Parlement om de procedure rondom de software octrooien te herstarten een grote confrontatie tussen de Europese instellingen kan veroorzaken,

overwegende, dat om een mogelijke institutionele confrontatie te vermijden het goed zou zijn het oordeel over de herstart van de procedure over te laten aan de Europese Commissie en af te wachten,

verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat het onderwerp software octrooien niet als A punt wordt geagendeerd voordat de Europese Commissie een antwoord heeft gegeven op de vraag van het Europees Parlement naar een procedurele herstart van het dossier,

en gaat over tot de orde van de dag,

Meer informatie: