Standpunt Spirit

Onze fractie heeft in de Commissie Juridische zaken en Interne Markt het standpunt aangehouden dat hier enkel bescherming door auteursrecht van doen is en niet d.m.v. octrooiering. Onze fractie heeft twee hoorzittingen over de octrooieerbaarheid van in computer geïmplementeerde uitvindingen georganiseerd. De documenten van de eerste hoorzitting, die op 26 november 2002 onder de titel "Is Software Patentability Necessary ?" doorging, vind je op deze webstek. De tweede hoorzitting over "SMEs and software patenting" ging door op 8 mei 2003. De conclusie van deze vergadering met de KMO's was dat onze fractieleden met de vijf volgende punten rekening zullen houden bij de stemming van het verslag MacCarthy : 1. Auteursrecht is het geëigende en voldoende middel ter bescherming van software. Ideeën en algoritmen moeten uitgesloten blijven van octrooieerbaarheid. 2. Interoperabiliteit moet gevrijwaard worden. 3. Software octrooien hinderen de toegang tot en de uitwisseling van informatie. 4. Innovatie wordt negatief beïnvloed door software-octrooien. 5. Software-octrooien belemmeren de concurrentie, leiden tot monopolies en kartels, en verminderen bijgevolg de economische mogelijkheden voor KMO's.