Schrijven tegen softwarepatenten

Het ziet er naar uit dat op een van de volgende Raadsformaties een tekst (gemeenschappelijk standpunt) zal goedgekeurd worden die de deuren wijd open zet voor softwarepatenten. Dat is nog niet het einde van het verhaal, daarna moet het Europees Parlement zich opnieuw over de zaak uitspreken.

Maar het betekent wel dat het hoog tijd is om de verantwoordelijke politici wakker te schudden. Daarom roepen we iedereen op om een kaartje of brief te sturen. Eerdere soortgelijke acties waren erg succesvol, we hopen uiteraard op een herhaling daarvan!

Wat is er aan de hand?

De Europese Ministerraad staat op het punt om een tekst goed te keuren die patenten op software mogelijk zou maken. Die tekst kwam tot stand op hun laatste bijeenkomst op 18 mei 2004. Sindsdien zijn heel wat lidstaten gaan twijfelen: hadden ze hun steun niet te snel en ondoordacht gegeven aan de legalisering van softwarepatenten?

Een paar voorbeelden:
 • Het Nederlandse parlement eiste dat de staatssecretaris van Economie haar steun aan de tekst in zou trekken
 • In Portugal wordt op 23 september gedebatteerd over dezelfde eis
 • Hongarije staat op het punt om terug te komen op zijn pro-softwarepatent standpunt
 • Ook in de Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen) klinkt steeds luider het verzet tegen de Raadstekst
Het is duidelijk: het eerder bereikte akkoord staat op springen. Als een land ter grootte van Portugal zich bedenkt, is er niet langer een meerderheid voor het akkoord van de Raad. Daarom roept FFII nu alle Europeanen op om hun regering duidelijk te maken dat zij absoluut geen softwarepatenten willen in de EU.

Wat is de situatie in België?

Dankzij de eerdere massale inspanningen van de Belgische bevolking (petities, schrijfacties, bedrijfsverklaringen) heeft België zich in de vorige EU-ministerraad onthouden. In de praktijk komt dat neer op hetzelfde als een tegenstem. Dit was een zeer goede zaak en daarom is het van belang nu onze beleidsvoerders te laten weten dat we dit bijzonder appreciëren.

Feedback aan de verantwoordelijke ministers is ook erg belangrijk omdat zij zich ook in de toekomst opnieuw over het softwarepatent-dossier zullen moeten uitspreken. Ze moeten zien dat de bezorgde burger als één man achter hen staan als ze zich durven verzetten tegen de dictatuur van de softwarepatent-lobby.

Daarbij komt nog eens dat er een nieuwe federale minister is voor Economie en Wetenschapsbeleid, Marc Verwilghen, die verantwoordelijk is voor de softwarepatent-richtlijn. Het is uitermate belangrijk hem op de hoogte te brengen van onze bezorgdheid.

Wat is de situatie in Nederland?

Minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip steunen het voorstel van de Raad volop. De 2de kamer heeft hen gevraagd om hun verdere steun te onthouden aan die tekst, maar het enige wat ze willen doen is een voetnoot toevoegen. Dat zet geen zoden aan de dijk. Daarom proberen we met deze actie premier Balkenende te alarmeren: we vragen hem om alsnog de Nederlandse voor-stem om te zetten in een onthouding of tegenstem.

Wat kan ik concreet doen?

Je kan kiezen uit 2 acties:

Stuur een postkaart (Eenvoudig, snel, voor individuen)

 • Haal een postkaartje (van je woonplaats of vakantieoord, boomerang, ...)
 • Wat schrijven?
  • voor België: Bedank de minister voor de Belgische onthouding tijdens de stemming over softwarepatenten. Vraag hem de kritische houding verder te zetten.
  • voor Nederland: Vraag premier Balkenende om de Nederlandse voor-stem om te zetten in een onthouding of tegenstem.
 • Verwijs voor meer informatie naar www.ffii.be/kaart
 • BELANGRIJK: laat even weten aan brieven [at] softwarepatenten.be dat je een kaartje gestuurd hebt. Of nog beter, scan je kaartje in en mail het door. Dan plaatsen we je in de eregalerij!

Stuur een brief en de dringende oproep (Uitgebreider, voor bedrijven)

 • Kijk hier voor meer informatie
 • Schrijf een korte en persoonlijke begeleidende brief.
 • Even iets laten weten aan brieven [at] softwarepatenten.be is uiteraard ook een goed idee.

Adressen voor België

De Heer Marc Verwilghen
(Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid)
Brederodestraat 9
1000 Brussel

De Heer Guy Verhofstadt
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel

Adres voor Nederland

De Heer J.P. Balkenende
Minister-president van Nederland
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag