Europees Parlement ontzet over steun Raad voor softwarepatenten

De Raad van Ministers toont aan dat het concept "democratie" vreemd is aan de EU. Het Ierse voorzitterschap slaagde er afgelopen woensdag (5 mei) in een gekwalificeerde meerderheid te vinden voor een tegenvoorstel voor de richtlijn over softwarepatenten. Slechts een paar landen, waaronder België en Duitsland, boden tegenstand. Dit voorstel gooit alle beperkende amendementen van het Europees Parlement weg en voert de lakse voorwaarden van de Commissie weer in, met de toevoeging van directe octrooieerbaarheid van datastructuren en procesbeschrijvingen als droevig hoogtepunt.

In een opmerkelijk signaal van eensgezindheid in verkiezingstijd, veroordelen leden van het Europese Parlement van alle politieke strekkingen dit flagrant gebrek aan respect voor de Europese democratie.

Anne Van Lancker (Belgisch EP-lid, Socialistische fractie): Voorstel parlement verworpen door ambtenaren octrooibureaus

Anne Van Lancker merkt op dat de ambtenaren die verondersteld worden deze richtlijn uiteindelijk na te leven, nu plots diegenen zijn die hun eigen wetten kunnen schrijven:

De Raad negeert niet enkel het Europees Parlement in deze zaak, maar maakt de belediging nog grover door zelfs verder te gaan dan de Commissie: naast het gebruik van geoctrooieerde algoritmen en methoden voor bedrijfsvoering in computerprogramma's als inbreuk te definiëren, willen ze nu ook de publicatie ervan verbieden, door monopolies op pure informatie toe te laten (zogenaamde programma- conclusies).

Aangezien het feit dat het huidige voorstel van de Raad geschreven is achter gesloten deuren door ambtenaren van octrooibureaus, zou dit wereldvreemde resultaat jammer genoeg niemand nog mogen verbazen.

Piia-Noora Kauppi (Fins EP-lid, Europese Volkspartij): Raad Negeert Verkozen Vertegenwoordigers

Piia-Noora Kauppi drukt haar teleurstelling uit over het totaal gebrek aan respect van de werkgroep van de Raad voor de Europese democratie:

Aangezien de Raad een compromis tracht te bereiken met het Europees Parlement over het voorstel over de octrooieerbaarheid van software, zou ze haar werk moeten baseren op de uiteindelijke beslissing genomen door de plenaire zitting van het Parlement, in plaats van op die van de Commissie of het Comité Juridische Zaken. Gelet op de documenten die tot hiertoe geproduceerd zijn door de werkgroep van de Raad, lijkt het erop dat de Raad de wil van de Europa's verkozen wetgevers straal negeert.

Pernille Frahm (Deens EP-lid en Vice-Voorzitster van de GUE/NGL fractie): Raad en Commissie hebben huiswerk niet gemaakt

Pernille Frahm betreurt het weggooien van het harde werk gedaan door het Parlement:

De octrooiambtenaren in de Commissie en de Raad misbruiken het wetgevend proces van de EU. Hun omslachtige en misleidende nieuwspraak in verband met octrooien, onderhandeld in achterkamertjes, is een belediging voor het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de grote aantallen experts en belanghebbenden die met ons hebben meegewerkt aan grondig onderzoek rond dit richtlijnproject.

De Commissie en de Raad hebben niet enkel hun huiswerk niet gemaakt, maar proberen nu ook al het harde werk dat de gekozen wetgevers voor hen gedaan hebben weg te gooien, zonder zelfs te proberen antwoorden op de aangedragen bezorgdheden.

Daniel Cohn-Bendit (Frans EP-lid en voorzitter van de Groenen/EFA): Raad Beschermt Belangen Octrooien-Establishment

Daniel Cohn-Bendit legt uit:

De werkgroep van de Raad is tot hiertoe volledig gefaald wat betreft het aanpakken van de problemen die de comités van Cultuur en Industrie trachtten op te lossen. Ze gedragen zich net hetzelfde als het Comité Juridische Zaken zich opstelde vorig jaar, en we kunnen verwachten dat ze op dezelfde manier het onderspit zullen delven.

Het is duidelijk dat de nationale octrooiambtenaren in de Raad geen "harmonisatie" of "verduidelijking" willen. Die willen enkel de belangen van de octrooien-establishment vrijwaren. Als ze niet krijgen wat ze willen, begraven ze gewoon het hele richtlijnproject en proberen ze andere manieren om onder de bestaande wetgeving uit te komen, waarvan de duidelijkheid zo pijnlijk is voor hen.

Bent Hindrup Andersen (Deens EP-lid van de EDD fractie): Omzeiling van Democratie door Raad Shockerend

Bent Hindrup Andersen van de Deense JuniBeweging vestigt de aandacht op het gebrek aan democratie in de EU, dat nogmaals aangetoond wordt door het gedrag van de Commissie en de Raad:

De aanpak van de Commissie en de Raad van deze richtlijn is shockerend. Ze maken volledig gebruik van alle mogelijkheden om de democratie te omzeilen die door de huidige EU wetgeving aangeboden worden. Eerst negeerden ze 94% van de deelnemers aan hun eigen consultatie. Dit zonder enige rechtvaardiging -- afgezien van de bewering dat de overige 6% de "economische meerderheid" zouden vertegenwoordigen. Nu negeren ze de stem van het Europese Parlement volledig, samen met deze van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Ze doen dit omdat ze gewoon zijn te slagen door dit te doen. De EU is zo opgebouwd. Ze maakt niet ter verantwoording te roepen bureaucraten de meesters van de wetgeving. Het probleem wordt nog verergerd door het volledig gebrek aan democratische controles en evenwichten in het Europese Octrooisysteem. De EU en octrooien vormen samen een bijzonder giftig mengsel. Europa's burgers moeten dringend deze zaken ter harte nemen en hieruit lessen trekken voor het te laat is. Ze mogen in het bijzonder niet toelaten om deze structuren te laten verderzetten in de Europese Grondwet later dit jaar.

Johanna Boogerd-Quaak (Nederlands EP-lid van de Europese Liberalen): Ieren Beschermen VS Bedrijven tegen Europese Concurrentie

Johanna Boogerd-Quaak geeft aan dat Ierland schoothondje lijkt te spelen voor de VS:

Ik heb de indruk dat het Ierse voorzitterschap gezwicht is voor de belangen van Amerikaanse bedrijven. Met name de grote Amerikaanse bedrijven zullen profiteren van patenten op software, voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf in Europa is dit een zeer slechte deal. Bovendien is deze werkwijze een grove bruuskering van het Parlement. Wij moeten er dan ook voor zorgen dat er na de verkiezingen opnieuw een meerderheid in het Europees Parlement komt die zijn tanden zal laten zien.

Parlement Denkt aan Europese Belangen

De parlementairen steunen hier de echte economische meerderheid in Europa: KMO's zorgen voor b.v. 80% van de IT jobs in Duitsland en 60% in België. De Commissie en de Raad steunen daarentegen het Europese Octrooibureau, een organisatie die buiten de EU staat en haar inkomsten uit het uitdelen van octrooien haalt.

Alles is echter nog niet verloren, aangezien de meerderheid voor het tegenvoorstel in het COREPER comité van permanente vertegenwoordigers behaald is. De uiteindelijke beslissing valt op de bijeenkomst van de Raadsformatie Concurrentievermogen op 17-18 mei. Tot dan kunnen lidstaten nog steeds hun mening (en stem) veranderen.

FFII roept daarom op aan alle bezorgde bedrijfsleiders, wetenschappers, economen, politici en burgers om hun nationale regeringen te contacteren en hen aan te zetten tegen het voorstel van het Ierse Voorzitterschap te stemmen. Acties (publieke debatten, demonstraties) zijn reeds aangekondigd in Den Haag, Lund (Zweden), Kopenhagen, Brussel, Berlijn, Warsaw, Bratislava, Praag, München, Linz, Wenen, Szeged (Hongarije) en Lissabon.

Details over het Ierse Tegenvoorstel

Het invloedrijke COREPER comité van de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten in Brussel heeft een voorlopig akkoord bereikt over een nieuw voorstel voor de controversiële richtlijn over softwarepatenten. Tegenstand uit België, Duitsland, Denemarken en Slowakije werd verworpen.

Het nieuwe voorstel verwerpt alle beperkende amendementen van het Europees Parlement, en wordt door FFII omschreven als "de meest extreme pro-patententekst tot nu toe".

Technisch gezien is de beslissing door COREPER van woensdag slechts een "voorspelling" van de uiteindelijke beslissing, die bevestigd moet worden op de bijeenkomst van de Raadsformatie Concurrentievermogen op 17-18 mei.

Steun op politiek niveau voor deze tekst is naar verluid vrij zwak in sommige landen. Het zou evenmin de eerste keer zijn dat een beslissing die bedisseld is in COREPER uit elkaar zou vallen (b.v. de discussies van vorig jaar over het Gemeenschapsoctrooi).

In 2002 was de Commissie, na moeilijke onderhandelingen tussen het Directoraat Generaal (DG) Interne Markt en het DG Informatiemaatschappij (Liikanen), overeengekomen om geen programmaconclusies toe te laten. Nu lijkt het erop dat het DG Informatiemaatschappij bezweken is onder de druk van Bolkestein en de octrooiambtenaren van de Raad.

Een recent uitgelekt document van het directoraat van Bolkestein suggereert dit eveneens:

http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/cec0405/

Een akkoord van de Commissie zou betekenen dat het voorstel van de Werkgroep van de Raad door de Raad kan gejaagd worden als een "A item", i.e. een consensuspunt waarover niet verder gedebatteerd moet worden.

=========================================================================

Over Softwarepatenten.be -- http://www.softwarepatenten.be

Softwarepatenten.be is een recent opgericht forum, gesteund door ontwikkelaars, KMO's, academici en computergebruikers. Het is een ideologisch neutrale organisatie die volledig steunt op vrijwilligers. Er wordt nauw samengewerkt met de AEL (Association Electronique Libre), Vrijschrift.org, OpenStandaarden.be en FFII.

Contact:

Jonas Maebe, jmaebe@elis.ugent.be tel. 0485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck, dietvu@village.uunet.be tel. +31 6 275 879 10

----

Over FFII -- http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.

Contact:

Hartmut Pilch, Muenchen, phm@a2e.de tel. +49-89-18979927

=========================================================================