Protest tegen Europees softwarepatent breidt zich verder uit

PERSBERICHT Softwarepatenten.tk -- verspreiding en publicatie toegestaan

=====================================================================
15/9/03: Protest tegen Europees softwarepatent breidt zich verder uit
=====================================================================

Op woensdag 24 september zal het Europees parlement stemmen over een
richtlijn die softwarepatenten zou legaliseren. Het verzet hiertegen
blijft groeien: meer dan 250.000 mensen ondetekenden inmiddels de
EuroLinux-petitie. In navolging van KMO's, economen en
software-ontwikkelaars spreken nu ook consumentenorganisaties en de
uitvinder van het web (WWW) zich uit tegen het huidige voorstel.

Softwarepatenten zullen de komende weken volop in de kijker staan. Zo
wordt door de Groenen/EFA op woensdag 17 september een conferentie
georganiseerd in het Europees Parlement onder de titel "Software
patents: the choice is yours".

( zie http://www.greens-efa.org/en/press/detail.php?id=1521&lg=en )

Daar zal o.a. de Europese consumentenorganisatie BEUC (in België
vertegenwoordigd door Test Aankoop) stelling nemen tegen octrooien op
software. Ook Tim Berners-Lee, de uitvinder van het Web (WWW) en
tegenstander van softwarepatenten, zal er aan het woord komen.

In de daarop volgende week zijn er over heel Europa protestacties
gepland onder de noemer "Actieweek tegen softwarepatenten". Sluitstuk
zal de manifestatie in Straatsburg zijn op 23 september. Een eerdere
gelijkaardige actie in Brussel wist 500 mensen uit de hele EU op de
been te brengen. Ook ditmaal zal er een begeleidende internet-actie
zijn waarbij webmasters hun website afsluiten.

( zie http://swpat.ffii.org/lisri/03/demo0914/ )

Ondertussen neemt ook de druk op de Europese politici sterk toe om
niet in te stemmen met het voorstel tot richtlijn. "Verschillende
bronnen bevestigen ons dat dit het eerste Europese thema is waarbij de
burger zo direct betrokken is", zo zegt Dieter Van Uytvanck van
Softwarepatenten.tk. "We vinden dat uiteraard een positieve zaak. En
we blijven proberen om het besluitvormingsproces zo transparant
mogelijk naar buiten te brengen. Na de stemming zullen we een rapport
publiceren waarin het stemgedrag van elk Belgisch Europarlementslid
geanalyseerd wordt. Dit is immers een thema waarop de Europese
politiek afgerekend zal worden."

=====================================================================

Softwarepatenten.tk is een recent opgericht forum, gesteund door
ontwikkelaars, KMO's, academici en computergebruikers. Er wordt nauw
samengewerkt met de AEL (Association Electronique Libre),
Vrijschrift.org, OpenStandaarden.be en FFII/Eurolinux.

Meer informatie: http://www.softwarepatenten.tk/

Contact:

Dieter Van Uytvanck, dietvu@village.uunet.be
tel. 0499 16 70 10

Jonas Maebe, jmaebe@elis.ugent.be
tel. 0485 36 96 45

----

De Eurolinux Alliantie voor een Vrije Informatie-Infrastructuur is een
open coalitie van commerciële bedrijven en non-profit organisaties die
samenwerken om een bloeiende Europese softwarecultuur die gebaseerd is
op auteursrecht, open standaarden, vrije concurrentie en open
bronsoftware zoals Linux te promoten en beschermen.

Meer informatie: http://www.eurolinux.org/

Contact:

Hartmut Pilch, München, phm@a2e.de
tel. 0049-89-18979927

=====================================================================