Demonstratie tegen EU-plannen i.v.m. softwarepatenten

PERSBERICHT -- gelieve verder te verspreiden

====================================================================
27 Augustus: Demonstratie tegen EU-plannen i.v.m. softwarepatenten
====================================================================

Brussel, 19/8/03

Het voorstel voor een softwarepatent-richtlijn, die naar het Europees
parlement gestuurd is voor een plenair debat en de daaropvolgende
beslissing op 1 september, geeft aanleiding tot een nieuwe golf van
protest. Verschillende groepen in België en elders mobiliseren voor
een demonstratie in Brussel op 27 augustus en roepen webmasters op om
hun websites tijdelijk te blokkeren.

De Eurolinux Alliantie roept op tot deelname aan een bijeenkomst op 27
augustus in Brussel, die zal bestaan uit een straatoptreden om 12u00
aan het Europees Parlementsgebouw, om 14u00 een conferentie in het
Europees Parlement en ondertussen begeleidende online demonstraties.

"Het voorstel voor de richtlijn zoals voorbereid door
europarlementslid Arlene McCarthy, zou een onbeperkte
patenteerbaarheid van algoritmen en zakenmethodes zoals Amazon 1-Click
Kopen garanderen" vertelt Benjamin Henrion, die het lokale
organisatieteam leidt. Hij heeft de steun van een coalitie van
organisaties die 2000 software bedrijven en 160.000 individuen
vertegenwoordigd, hoofdzakelijk professionele software-ontwikkelaars.

Het programma in Brussel ziet eruit als volgt: (Meer details zullen
spoedig bekend gemaakt worden.)

12.00-14.00 | Luxemburgplein |
Optreden, ballonnen, octrooienketting, toespraken, ...

14.00-16.00 | Europees Parlement, zaal A1E1 | Conferentie

De conferentie is om praktische redenen enkel toegankelijk voor leden
van het Europees Parlement en de pers. Journalisten worden verzocht om
hun naam op te geven via bxl030827@ffii.org .

"In mei trok een tweedaagse software patentenconferentie in en rond het
Europees Parlement 200 deelnemers aan. Vooraanstaande personen uit
wetenschappelijke kringen en de software zakenwereld analyseerden het
voorstel voor de richtlijn tot op het bot en boorden het vervolgens
volledig de grond in. Niettemin gaf de EP-Commissie voor juridische
zaken en interne markt haar zegen aan dit voorstel en voegde er zelfs
amendementen aan toe die het nog slechter maken", legt Henrion uit.
"Meer een meer mensen worden zich duidelijk bewust van dit feit. We
verwachten dan ook nog meer deelnemers dan de vorige keer."

"De overgrote meerderheid van onze medestanders zullen op 27 Augustus
natuurlijk niet op het Luxemburgplein aanwezig kunnen zijn. We
moedigen zij die niet naar Brussel kunnen komen aan om online te
demonstreren, gebruikmakend van hun websites of andere
internetdiensten", vertelt Hartmut Pilch, voorzitter van FFII. "We
hebben een hele reeks voorstellen voor manieren om dit te doen. Er is
voor elk wat wils. Het is beter om nu voor één of twee dagen de
toegang tot je website een beetje moeilijker te maken, dan om je
vrijheid op publicatie te verliezen voor de volgende tien jaren. Merk
op dat als het McCarthy-rapport goedgekeurd wordt zonder drastische
amendementen, het auteursrecht en de vrijheid op publicatie waardeloos
zullen worden. Programmeurs en Internet Providers zullen regelmatig
aangeklaagd worden wegens inbreuken op octrooien. De uiterste datum
voor democratische actie is 1 september. 27 augustus is de laatste
kans om je stem te laten horen in het Europees beslissingsproces."

=====================================================================

* Uitgebreide achtergrondinformatie:

http://swpat.ffii.org/lisri/03/demo0819/index.nl.html#links

* Contact

mail:
media@ffii org

telefoon:
Hartmut Pilch +49-89-18979927 (Duits/Engels)
Benjamin Henrion +32-10-454761 (Frans/Engels)
Jonas Maebe +32-485-36-96-45 (Nederlands/Engels)
Dieter Van Uytvanck +32-499-16-70-10 (Nederlands/Engels)

=====================================================================

Over de Eurolinux Alliantie -- www.eurolinux.org

De Eurolinux Alliantie voor een Vrije Informatie-Infrastructuur is een
open coalitie van commerciële bedrijven en non-profit organisaties die
samenwerken om een bloeiende Europese softwarecultuur die gebaseerd is
op auteursrecht, open standaarden, vrije concurrentie en open
bronsoftware zoals Linux te promoten en beschermen. Bedrijven die lid
of sponsor van EuroLinux zijn ontwikkelen of verkopen software voor
besturingssystemen als Linux, Mac OS of MS Windows.

Over FFII -- www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure, FFII) is een non-profit organisatie
die gevestigd is in München die zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 250 leden, 300 bedrijven en 15.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.

Over Softwarepatenten.tk -- www.softwarepatenten.tk

Softwarepatenten.tk is een recent opgericht Belgisch forum, gesteund
door ontwikkelaars, KMO's, academici en computergebruikers. Hoofddoel
is bewustmaking i.v.m. de invoering van softwarepatenten in de EU. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking met de AEL (Association Electronique
Libre), Vrijschrift.org en FFII/Eurolinux.

=====================================================================