Tweede ronde EP wakkert strijd rond softwarepatent opnieuw aan

Het Europees Parlement start vandaag, 14 april, met de tweede lezing over de softwarepatent-richtlijn, die nu al een van de woeligste uit de Europese geschiedenis genoemd wordt. Ook in deze nieuwe fase staan voor- en tegenstanders van softwarepatenten lijnrecht tegenover elkaar. Een brede groep van bedrijven, ontwikkelaars en organisaties zoals de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) roept het EP op om opnieuw duidelijkheid te scheppen en software-octrooien te verbieden. Om hun eisen kracht bij te zetten, is een schrijfactie gestart. Eerder verzamelden ze al 400.000 handtekeningen via een petitie.

"Softwarepatenten vormen een rechtstreekse bedreiging voor de Europese softwaresector", vertelt Dieter Van Uytvanck, woordvoerder van FFII. "Vooral kleine bedrijven lopen het risico aangevallen te worden door de patentadvocaten van hun multinationale concurrenten. Die vragen dan te betalen voor het gebruik van een simpel software-idee. Een nieuwe Europese richtlijn moet dergelijke wantoestanden in Europa voorkomen. Het auteursrecht is kostenloos, automatisch en veel beter geschikt voor de bescherming van software."

Ondertussen blijft de kritiek groeien op het ongenuanceerde voorstel van de Raad van Ministers. Zo spreekt de grootste Europese koepelorganisatie van KMO's, UEAPME (11 miljoen leden, waaronder Unizo), zich zeer kritisch uit over de tekst:
In zijn huidige vorm zou deze richtlijn schadelijk zijn voor KMO's. We zijn bezorgd dat de richtlijn tot monopolievorming leidt in de softwaresector en een barrière vormt voor innovatie bij KMO's en micro-ondernemingen.
>>> bron: http://www.ueapme.org/docs/press_releases/pr_2005/050307_Computer_Patent.pdf

Ook Graham Vickery, verantwoordelijke voor ICT-beleid bij de OESO, drukt zich in die zin uit:
Ik deel de zorgen van de kleine Europese softwarebedrijven over de wet. Als die er komt, worden eindeloze rechtszaken van grote, rijke bedrijven tegen kleinere mogelijk. Het probleem bij softwarepatenten is namelijk dat software vaak niet specifiek genoeg kan worden omschreven. Dus krijg je al gauw interpretatieverschillen en rechtszaken. Als de Europese Unie software patenteerbaar maakt, komt dat eigenlijk neer op het doorsluizen van geld naar advocaten.
>>> bron: Trouw, 31 maart, http://www.ffii.be/oeso

De Europese KMO's en gebruikersorganisaties richten nu hun hoop op de leden van het Europees Parlement. Die kunnen de eerdere amendementen opnieuw in de tekst zetten of de tekst in zijn geheel verwerpen. FFII roept alle belanghebben op om hun Parlementaire vertegenwoordigers aan te schrijven. "Noem het gerust vijf voor twaalf voor de Europese ICT-sector. We hopen dan ook dat alle belanghebbenden hun zorgen te kennen geven aan het Europees Parlement" , benadrukt Van Uytvanck.

>>> http://www.ffii.be/schrijfactie/ep

Verdere informatie

De Europese consumentenorganisatie BEUC (waar Test-Aankoop en de Consumentenbond deel van uitmaken) vraagt het Europees Parlement om opnieuw de amendementen uit eerste lezing aan te nemen:
>>> http://www.ffii.be/doc/beuc.pdf

Veelgestelde vragen over softwarepatenten
>>> http://www.softwarepatenten.be/faq.html

Contact

Jonas Maebe:
jmaebe@elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter@vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 275 879 10

Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.