Europees Parlement kiest voor nieuwe start richtlijn softwarepatenten

Brussel, 3 februari 2005. -- De juridische commissie van het Europees Parlement (JURI) heeft gisteren met grote meerderheid besloten de Europese Commissie om een hernieuwde voorlegging van de softwarepatentrichtlijn te vragen. Met slechts twee of drie tegenstemmen en een onthouding had de beslissing een overweldigende ondersteuning van de JURI-leden, over de partijgrenzen heen.

De beslissing is een krachtige uitspraak van de EP-leden. Ze geven duidelijk aan dat het alom bekritiseerde Raadsvoorstel een doodlopende weg is. Het is nu aan de Commissie om een nieuw voorstel te maken, of hetzelfde voorstel aan het Parlement voor te leggen. Het Europees Parlement kan dan een nieuwe eerste lezing houden, naar alle waarschijnlijkheid met de voormalige Franse premier Michel Rocard als rapporteur.

De Eurocommissaris voor de Interne Markt, Charles McCreevy, had 's ochtends de juridische commissie verzekerd dat de Europese Raad van Ministers haar hoogst omstreden voorstel uiteindelijk aan zou nemen. Hij kondigde aan dat het Luxemburgse voorzitterschap schriftelijke toezeggingen ontvangen had over het opnieuw op de agenda plaatsen van de richtlijn als een hamerstuk op een komende Raad. Dat zou geen ruimte gelaten hebben voor hernieuwde onderhandelingen. Het Parlement besloot hierop dat het herstarten van de wetgevingsprocedure de beste oplossing is.

EP-lid Michel Rocard hield een indrukwekkende speech tijdens het overleg met de Commissaris. Hij verwees naar de "onelegante handelswijze" van de Commissie, zoals het negeren van de belangrijke EP-amendementen in haar aanbevelingen aan de Raad.

Daarnaast haalde hij de Nederlandse en Duitse regeringen aan die hun nationale parlementen negeerden, het door Microsoft gesponserde Ierse voorzitterschap en de voorgenomen bekrachtigingen van het "politieke akkoord" tijdens enkele visserij-raden.

Rocard vertelde verder dat tijdens een overleg met de Poolse regering de industriële partijen bevestigden dat het Raadsvoorstel pure softwarepatenten toelaat, en verbaasde zich er over dat de Commissie niettemin het tegendeel bleef te beweren. Ondanks dat hij zich later die dag bij de stemming over de hernieuwde voorlegging onthield, is het feit dat bijna alle anderen voorstemden vermoedelijk aan hem toe te schrijven.

De Europese Commissie kan in theorie een hernieuwde voorlegging weigeren. Maar gezien de kracht van het verzoek van het Parlement en de twijfels van de lidstaten in de Raad, lijkt een nieuwe start de beste manier om dit dossier op het juiste spoor te zetten.

Jonas Maebe, bestuurslid van FFII, verklaart:
De Eurocommissaris kan een sprong voorwaarts maken door een nieuw en gebalanceerd voorstel aan het Europees Parlement voor te leggen. Door rekening te houden met de ontelbare nieuwe feiten die aan het licht gekomen zijn sinds deze procedure in 2002 begon, heeft de Commissie een prachtige kans de Lissabon-strategie nieuw leven in te blazen.
Dieter Van Uytvanck, voorzitter FFII België:
We hebben deze overwinning voor de democratie te danken aan de leden van het Europees Parlement. Vandaag hebben ze bewezen echt te luisteren naar de zorgen van de Europese burgers. Natuurlijk zouden we al de Europeanen willen bedanken die hun stem hebben laten horen in dit debat. Ik ben er zeker van dat zonder hun indrukwekkende steun voor een innovatief klimaat dat bevrijd is van softwarepatenten, deze stap niet mogelijk geweest was.

Extra informatie

- Engels persbericht:
http://kwiki.ffii.org/Restart050202En

- Speech Michel Rocard:
http://kwiki.ffii.org/RocardJuri050202En

- Opname van het JURI-debat (30 MB):
http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/nobackup/juri050202.mp3

- Transcriptie van het debat (wordt aan gewerkt):
http://mm.ffii.org/Juri20050202Transcript

Contact

België

Jonas Maebe:
jmaebe /at/ elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter /at/ vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 275 879 10

Nederland

Arend Lammertink:
arend /at/ vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 5425 6426

Ante Wessels
ante /at/ vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 100 99 063

Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.