Opnieuw uitstel voor softwarepatenten

In tegenstelling tot eerdere berichten werd er vandaag in de Europese Landbouwraad weerom niet gestemd over softwarepatenten. Het Luxemburgse voorzitterschap heeft op verzoek van Polen besloten de behandeling van dit dossier dat voor vandaag gepland stond uit te stellen. Dit voorkomt dat de mogelijkheid tot herstarten van de procedure - waartoe een verzoek is ingediend door leden van het Europese Parlement - wordt opgeblazen nog voor het Parlement hierover een beslissing heeft kunnen nemen.

In een officiële verklaring die de Poolse overheid afgelopen vrijdag deed uitgaan stond al dat het Poolse Europa-comité had besloten de Luxemburgse voorzitter te vragen om uitstel en dat het desnoods bereid zou zijn het onderwerp van de agenda te laten halen.

Dit uitstel geeft het Europees Parlement in ieder geval tot 21 februari de tijd om de voor een herstart noodzakelijk procedures te doorlopen en vervolgens een beslissing te nemen over een eventuele nieuwe start. Bij zo'n herstart begint de besluitvorming weer van voren af aan en ligt de situatie weer helemaal open.

De 61 Europarlementariërs die het herstartverzoek hebben ingediend hopen dat daarmee de huidige patstelling doorbroken kan worden.

Tegenstanders van softwarepatenten vrezen dat het hek van de dam is als patenten op computerprogramma's -- die volgens het Europese Octrooi Verdrag van patenteerbaarheid zijn uitgesloten -- toch toegestaan worden. Ze betogen dat meer dan 30.000 reeds toegekende patenten op computerprogramma's laten zien dat de problemen met het patentsysteem veel groter zijn dan vaak wordt voorgesteld.

FFII woordvoerder Arend Lammertink verklaart:
Computerprogramma's zijn op dit moment nog gewoon uitgesloten van patentering in het Europese Octrooiverdrag. Dat men desondanks toch patenten verleent op computerprogramma's is het gevolg van verregaande normvervaging. Patenthouders weten dat ze voor een rechter weinig kans maken en daardoor is het gelukkig nog zelden tot rechtszaken gekomen. Wat dat betreft is er voldoende tijd om de hele procedure nog eens te doorlopen. 

Deze richtlijn is erg belangrijk en daarom is er nood aan een zeer duidelijke tekst. Daar is de Raad niet in geslaagd en vandaar dat het EP nu pleit voor een begin met een schone lei. Ik denk dat de vele e-mails en faxen die door onze achterban verstuurd zijn zeker bijgedragen hebben aan dit qua timing belangrijke uitstel, waardoor het EP nu weer aan zet is.
Meer informatie:

http://kwiki.ffii.org/Fish050124En

Contact

België

Jonas Maebe:
jmaebe /at/ elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter /at/ vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 275 879 10

Nederland

Ir. Arend Lammertink:
arend /at/ vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante /at/ vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Over FFII -- http://www.ffii.be , http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.