Stemming over softwarepatenten in EU niet langer geldig

Met de toetreding van van de nieuwe EU-lidstaten zijn ook de stemverhoudingen gewijzigd in de Europese Ministerraad. Gevolg: er is sinds 1 november niet langer een meerderheid voor de invoering van softwarepatenten. Een nieuwe stemming op de EU-ministerraad van 25 november is niet meer dan logisch, zo laat FFII het Nederlandse voorzitterschap weten in een open brief.

>>> http://www.softwarepatenten.be/brieven/nl04

Na een hevig debat werd op 18 mei 2004 door de Europese ministers informeel een tekst aangenomen die softwarepatenten in de EU mogelijk zou maken. Dit "politiek akkoord" heeft wettelijk geen enkele waarde, maar geeft aan dat de tekst in een daaropvolgende stemming zonder veel discussie goedgekeurd kan worden. Althans, onder normale omstandigheden.

Sinds 1 november 2004 is het toetredingsverdrag van kracht, waarin een nieuwe regeling is opgenomen voor stemmingen in de EU-ministerraad. Dat was noodzakelijk door de toetreding van de nieuwe lidstaten. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de stemmen die de gekwalificeerde meerderheid uit mei 2004 opmaakten niet langer voldoende zijn om de tekst goed te keuren.Dat wijst een uitgebreide analyse van de NoSoftwarePatents-campagne uit:

>>> http://www.nosoftwarepatents.com/docs/041101qm.pdf

De formele bekrachtiging van het politiek akkoord laat al maanden op zich wachten, officieel omwille van problemen bij de vertaling. In de tussentijd laaide het verzet tegen het voorstel steeds verder op. Na de Nederlandse Tweede Kamer zal waarschijnlijk ook de Duitse Bundestag binnenkort voor een motie stemmen die de voorgestelde tekst verwerpt. Daarnaast was al vanaf het begin kritiek te horen vanuit het Europees Parlement, dat zijn voorgestelde verbeteringen volledig genegeerd zag door de Raad.

Om de verantwoordelijke politici te wijzen op de gewijzigde situatie, besloten critici van softwarepatenten, verenigd in FFII, om het Nederlandse EU-voorzitterschap een open brief te sturen met daarin een uiteenzetting van de situatie. Het gaat hen om goed bestuur, zo verklaart Ante Wessels:

Normaal gezien werkt het tweestapssyteem van de ministerraad zonder problemen. Nu bevinden we ons echter in een uitzonderingssituatie. Daarom moet Europa de realiteit onder ogen zien: er is op dit moment geen meerderheid meer. Opnieuw stemmen is niet meer dan logisch, ook al omdat overal in Europa het debat aangegaan wordt en er derhalve reden is voor discussie. Volgens de regels zou ook daarom opnieuw onderhandeld en gestemd moeten worden.

Als dat ondanks onze waarschuwing toch niet zou gebeuren, is het mogelijk dat er iemand naar het Europees hof van Justitie stapt. Dat kan dan de goedkeuring ongeldig verklaren. Dan is het toch beter om alle onduidelijkheid meteen de wereld uit te helpen door opnieuw te stemmen, dit keer met de nieuwe stemverhoudingen?
==========================================================================
Meer informatie
==========================================================================

* Video van de EU-ministerraad van 18 mei:
>>> http://www.softwarepatenten.be/video/raad

* Persbericht NoSoftwarePatents:
>>> http://www.nosoftwarepatents.com/docs/(EN)041101PRqm.pdf

* Verslag (inclusief audio) recente conferentie over softwarepatenten:
>>> http://www.softwarepatenten.be/confnov04

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ante Wessels
ante /at/ vrijschrift.org
tel. +31 6 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter /at/ vrijschrift.org
tel. +31 6 275 879 10

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.be, http://swpat.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure, FFII) is een non-profit organisatie die bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen  gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden.  Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000 sympathisanten hebben  FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied  van software.
==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.