CDA wijzigt standpunt en kiest voor pure softwarepatenten

De CDA fractie in het Europees Parlement is van plan voor pure softwareoctrooien te stemmen. Dit blijkt uit een informatiefiche die onder de leden verspreid is. De fractie is vooralsnog van plan de lijn te volgen van de Duitse collega Wuermeling die voor pure softwareoctrooien is. Dit is opvallend omdat de fractiespecialist, de heer Doorn, in 2003 nog stemde voor amendementen die softwareoctrooien uitsluiten. Onderhand is Wuermeling in Duitsland onder grote druk komen te staan omdat hij slechts rekening met multinationals zou houden.

In het fiche schrijft Doorn dat Philips heeft aangegeven door de verhelderingen die door rapporteur Rocard en schaduwrapporteur Kauppi worden gewenst "ernstig te worden gedupeerd" omdat bepaalde soorten software, "niet tastbare" uitvindingen, dan niet meer gepatenteerd zouden kunnen worden.

Daarom wil Doorn de lijn van Wuermeling volgen. Deze "ijvert ervoor het gemeenschappelijk standpunt van de Raad aan te nemen, met lichte wijzigingen." De tweede kamerfractie van het CDA was in juli 2004 nog met de meeste andere fracties van mening dat het gemeenschappelijk standpunt "onvoldoende waarborgen biedt om uitwassen met betrekking tot softwarepatentering tegen te gaan".

Woensdag 6 juli stemt het Europees Parlement over de richtlijn softwareoctrooien in tweede lezing. In eerste lezing, in 2003, beperkte het Europees Parlement de mogelijkheid software te octrooieren. In 2004 verwijderde de Raad van Ministers deze beperkingen. De heer Doorn zei hierover in juni 2004:

Het is een schandelijke zaak dat deze [amendementen van het EP] door de raad van ministers zonder meer aan de kant geschoven zijn. En als de raad van ministers zo door blijft gaan zullen ze in de tweede lezing in het parlement zeker op de koffie komen.

In eerdere discussies in Polen waren allerhande experts (ook van Microsoft en HP) het er over eens dat de versie die door de Europese Ministerraad is voorgesteld softwarepatenten mogelijk maakt. De tekst van de Juridische Commissie van het EP sluit daar zeer dicht bij aan.

Ante Wessels, secretaris van Vrijschrift:

Het kan niet zo zijn dat de fractiespecialist van het CDA nu niet ziet dat het Raadsvoorstel zo lek is als een mandje. Een jaar geleden was dat nog wel het geval. Het zou de transparantie van de politiek beslist ten goede komen indien het CDA toe zou geven dat het pure software octrooieerbaar wil maken. Het CDA laat haar achterban, de banen- en innovatiemotor, het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), in de steek. Er wordt alleen nog geluisterd naar Philips.
Het CDA maakt in het Europees Parlement deel uit van de Europese Volkspartij. De voormalige Poolse premier Buzek, lid van deze fractie, heeft samen met de voormalige Franse premier Rocard compromisamendementen gemaakt. Deze voorkomen dat software octrooieerbaar wordt, maar zorgen er wel voor dat echte uitvindingen als ABS en medische scanners octrooieerbaar blijven.

Ante Wessels:

Het is onbegrijpelijk dat het CDA deze redelijke aanpak, de oplossing voor iedereen, nog niet onderschreven heeft.

Gisteren organiseerde de Europese Volkspartij een zeer succesvolle conferentie waarin het MKB gehoord werd over de richtlijn softwareoctrooien. Er werden geen CDA'ers gesignaleerd en daarnaast kon de CDA-fractie geen tijd vinden om een delegatie naar Brussel afgereisde MKB'ers te ontvangen.

Verdere informatie

uitgelekte informatiefiche van het CDA:
http://www.nosoftwarepatents.com/phpBB2/viewtopic.php?t=618


bron citaat dhr. Doorn:
http://www.softwarepatenten.be/pers/nl4


uitslag stemming 2003:
http://vrijschrift.org/swpat/press/stemming.html


informatie over Joachim Würmeling:
http://swpat.ffii.org/players/jwuermeling/index.en.html

Contact


Arend Lammertink
arend@vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 5425 6426

Ante Wessels
ante@vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 100 99 063

Dieter Van Uytvanck
dieter@vrijschrift.org
tel. +32 (0)499 16 70 10

Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt  met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.