Rampzalige stemming in Juridische Commissie EP

Hoewel nog niet alle details beschikbaar zijn, is het wel duidelijk dat voorstanders van softwarepatenten vandaag hun slag thuis gehaald hebben in de Juridische Commissie van het Europees Parlement. Tijdens de stemming (die rond 17:30 plaats vond) werd de zeer omstreden tekst van de Raad vrijwel niet geamendeerd. Details zijn hier te vinden. Toine Manders (VVD) en Bert Doorn (CDA) stemden beiden voor software-octrooien. Edith Mastenbroek (PvdA) stemde tegen softwarepatenten. Er zijn geen Belgen lid van JURI, dus deze hebben ook niet gestemd.

Een lichtpuntje: een goede definitie van technisch (een verband met toegepaste natuurkunde). Maar algemeen beschouwd laat het resultaat van vandaag nog steeds softwarepatenten toe. Gelukkig is dit nog niet definitief, want op 6 juli stemt het hele Europees Parlement nog eens over de richtlijn. Dat resultaat kan sterk afwijken van de JURI-stemming (net zoals in de 1ste lezing) en is beslissend.

Het teleurstellend resultaat van vandaag is een reden te meer om de leden van het EP te contacteren. (blijf vriendelijk en beleefd!) Zonder hun steun zijn Europese softwarepatenten een feit. Bedrijven kunnen ook hun steun betuigen aan Economic-Majority.com en naar de conferentie in het EP op 29 juni komen.