Bill Gates komt lobbyen voor softwarepatenten

Maandag 31 januari werd in de wandelgangen genoemd als de datum waarop het "politiek akkoord" van de Raad formeel zou goedgekeurd worden. Volgens de net gepubliceerde lijst van A-items staat het echter niet op de agenda. Dat zou kunnen kloppen met de uitspraak van de Nederlandse staatssecretaris Van Gennip dat een dergelijke goedkeuring deze week zeer onwaarschijnlijk zou zijn. Bovendien hebben de Deense sociaal-democraten aangegeven dat Denemarken niet mag instemmen met een A-item voor 8 februari.

Het eeuwige uitstel in de Raad en de roep om een herstart uit het EP verontrust natuurlijk de voorstanders van softwarepatenten. Gevolg is een nooit eerder gezien lobby-offensief: