Massale demonstratie tegen softwarepatenten in Brussel op 17 februari

Vanuit heel Europa zullen software-ontwikkelaars en KMO's op donderdag 17 februari naar Brussel afzakken om daar te demonstreren tegen de mogelijke legalisering van softwarepatenten. Aansluitend zullen in een persconferentie vertegenwoordigers van het Europees Parlement, nationale parlementen en KMO's hun mening over de Europese richtlijn uiteenzetten.

De actievoerders wijzen er op dat er die dag verschillende belangrijke beslissingen genomen worden rond de richtlijn. Zo zal het Europees Parlement naar alle waarschijnlijkheid de Europese Commissie officieel verzoeken om de procedure helemaal opnieuw te starten. Daarnaast zal de Duitse Bundestag die avond stemmen over een motie waarin de Europese Commissie en de Europese Ministerraad zeer scherp bekritiseerd worden.

Oorspronkelijk was er de 17de ook een stemming voorzien in die Ministerraad over een omstreden tekst die de poorten voor patenten op software wijd open zou zetten. Onder grote druk van de Nederlandse Tweede Kamer, de Deense regering en de Spaanse senaat werd dat plan echter opgeborgen. Dit tot grote ontevredenheid van de Europese Commissie.

Niettemin gaat de geplande betoging onverminderd door. Dieter Van Uytvanck, woordvoerder van FFII, legt uit waarom:

Natuurlijk zijn we zeer verheugd dat de Raad niet zomaar zijn voorstel, dat trouwens geen meerderheid meer heeft, er doordrukt. Maar we mogen niet vergeten dat dit alleen te danken is aan enkele moedige nationale parlementen en het Europees Parlement.

EU-voorzitter Luxemburg en de Commissie tonen keer op keer aan dat ze niet het minste respect hebben voor de Europese burger. Telkens blijven ze softwarepatenten promoten en negeren ze de tegengeluiden van de parlementen. Het is genoeg geweest, en dat zullen ze op 17 februari weten!

Kritische geluiden over octrooien op software komen vanuit alle hoeken. Zowel KMO's, consumentenorganisaties, academici als ontwikkelaars van "vrije software" betogen dat software al perfect beschermd wordt door het auteursrecht en dat patenten in dit geval leiden tot monopolievorming en een onzeker ondernemingsklimaat.

Praktische informatie

De website met alle informatie over de acties die dag:
http://demo.ffii.org/

De demonstratie van 17 ferbruari begint om 9:30 aan het Justus Lipsiusgebouw, Wetstraat 175, Brussel. (Nabij station Schuman) Het einde is voorzien rond 12:00.

Daarna volgt om 13:30 een persconferentie in Hotel Renaissance, Rue du Parnasse 19, Brussel (bij het Europees Parlement). Voor journalisten is op dezelfde plek voorafgaand een lunch voorzien om 12:30.

Contact

Jonas Maebe:
jmaebe@elis.ugent.be
tel. +32 (0)485 36 96 45

Dieter Van Uytvanck:
dieter@vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 275 879 10 of +32 (0)499 16 70 10

Over FFII -- http://www.softwarepatenten.be , http://www.ffii.org

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open standaarden. Meer dan 500 leden, 1200 bedrijven en 75.000 sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeve n hen te vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het gebied van software.