Goed nieuws van de Raad

Vandaag werd bekend gemaakt dat het raadsvoorstel over softwarepatenten dan toch niet in september goedgekeurd zal worden. Waarschijnlijk wordt het november of begin december. Officieel heet het dat er nog nood is aan juridische en taalkundige controle van de vertalingen. Sommigen twijfelen daar echter aan: de steeds aangroeiende stroom van kritiek zou aan de basis van de vertraging liggen. Wat er ook van zij, dit betekent een extra kans om de verantwoordelijke politici aan te schrijven!