EZ Nederland beantwoordt nieuwe kamervragen

In een antwoord op de eerder gestelde kamervragen geven minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip aan dat ze de motie Van Dam zo interpreteren dat het toevoegen van een noot aan de notulen van de Raad zou voldoen. Daarin zou dan staan dat het Nederlandse parlement zijn bedenkingen heeft bij de tekst. Maar hun voor-stem veranderen, daar denken ze niet aan.

Het is duidelijk dat ze daarmee niet voldoen aan de echte inhoud van de motie. Daarom organiseren we een postkaartactie, dit maal gericht aan premier Balkenende, in de hoop dat hij nog op tijd gealarmeerd wordt om zijn kabinet aan te spreken op de gang van zaken.